Abelia

Innhold

Digitale signaler fra Jeløya Radio?

Portrett av administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia.

Administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia. Foto: Esben Johansen

Det er mye symbolikk i at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre la sine regjeringsforhandlinger til Hotell Jeløya Radio, skriver Håkon Haugli i denne kommentaren.

Bygningen ble bygget i 1930 av det daværende Televerket som kortbølgestasjon. Senere kom kabler og satellitter, og fra 1995 sto stasjonen ubemannet. I dag er den kurs- og konferansehotell.

Det er lov å håpe at bygget har inspirert forhandlerne til å reflektere over arbeidsfordelingen mellom offentlig og privat sektor – gjennom Televerkets reise fra nasjonal monopolist til et globalt ledende teleselskap. Og over teknologiens betydning for nærings- og samfunnsutvikling. 

Verdiskaping og velferd

Regjeringsforhandlernes oppgave er å utvikle politikk for arbeid og verdiskaping – og dermed velferd. Det må innebære å øke digitaliseringstakten, styrke den næringsrettede forskningen og utvikle et stadig bedre økosystem for innovasjon.

Norges store oljeinntekter har gitt oss et unikt økonomisk handlingsrom de siste tiårene. Det har vi brukt. Nå er oppgaven å skape grunnlag for nye inntekter, men også å gjøre mer og bedre for mindre i offentlig sektor. Eller som statsminister Erna Solberg uttrykte det i årets nyttårstale: "En stor offentlig sektor krever stor verdiskaping i privat sektor."

Vi trenger en smart norsk stat som fremmer – ikke hemmer – næringsutvikling. Det kan vi sikre ved å fornye virkemiddelapparatet, legge til rette for innovative offentlige innkjøp og sterkere offentlig-privat samarbeid. Det er også viktig å rydde i statens ulike roller som regulator, tilsynsmyndighet og tilbyder av tjenester.

Konkurranse på ulike vilkår

Venstre fikk våren 2017 flertall for sitt forslag om at regjeringen skal se på prinsipper og retningslinjer for samarbeid mellom staten og private aktører, med siktemål å begrense offentlige aktiviteter i velfungerende private markeder.
Mange av Abelias medlemsbedrifter opplever at offentlige virksomheter går i direkte konkurranse med dem på ulike vilkår. Det kan drive mange leverandører ut av markedet. Utvikling av teknologiske løsninger i lukkede systemer i det offentlige kan også medføre at vi går glipp av innovasjon som skjer mellom et mangfold av leverandører og krevende kunder.

Våre advarsler blir av og til karikert som at Abelia ikke ønsker at det skal rekrutteres IKT-kompetanse til det offentlige. Det er ikke riktig. Både i det brede næringslivet og i offentlig sektor er det stort behov for å styrke den digitale kompetansen.
Dette handler om at offentlig næringsvirksomhet bør skje i regi av egne selskaper og på samme vilkår som for næringslivet – uten kryssubsidiering eller rolleblanding. Og det handler om at forskning og utvikling bør være fri og uavhengig.

Følg danskenes eksempel

Abelia mener to tiltak kan iverksettes umiddelbart:

For det første bør vi følge danskenes eksempel og gi Konkurransetilsynet mandat til å vurdere offentlig sektors markedsaktiviteter. Tilsynet bør utarbeide transparente regler og styrke klageadgangen for private aktører som opplever at det offentlige tar seg til rette. 

For det andre bør regjeringen vurdere å fristille kunnskaps- og teknologimiljøer. Forskning og egenutvikling av teknologi peker seg ut. Det vil gi miljøene større handlefrihet – og mulighet til å selge og eksportere tjenester til nye oppdragsgivere.

Ingen ønsker seg tilbake til tider med telemonopol. Offentlig virksomhet må organiseres i lys av den tid og teknologi vi lever i. Derfor får vi tro at det er digitale signaler som har kommet ut av de avsluttede forhandlingene på Jeløya Radio.

(Denne kommentaren er tidligere publisert i Computerworld.)

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: