Abelia

Innhold

Digitale problemløsere

#005

Direktør for næringspolitikk og samfunnskontakt i Abelia (kst) Kjetil Thorvik Brun. Foto: Abelia/Ilja Hendel

Digitaliseringen skaper tøffere konkurranse i næringslivet enn noen gang tidligere. Ny teknologi og fremvekst av nye forretningsmodeller gjør at den nye konkurrenten kan komme fra andre bransjer og fra hvor som helst i verden.

Digitalisering og internasjonalisering av næringslivet vil derfor kunne skape et digitalt klasseskille. Virksomheter som våger og evner å ta i bruk ny teknologi, utnytte data, og skalere på tvers av tradisjonelle bransjer og landegrenser vil dra fra sine konkurrenter.

Gode forutsetninger

Europeisk næringsliv har over flere år havnet bak asiatiske og amerikanske bedrifter når det kommer til digitalisering. En fersk rapport fra McKinsey viste at den stadig raskere utbredelsen av kunstig intelligens kan føre til at avstanden øker ytterligere. Samtidig pekes ut betydelige oppsider for virksomheter som evner å utnytte eksisterende konkurransefortrinn.

Norske bedrifter har faktisk flere slik fortrinn vi kan utnytte. Norge er et av verdens mest digitaliserte land, med digital infrastruktur i verdensteten. Vårt næringsliv rangeres som det sjette mest digitalt konkurransedyktige, og vi har en digitalt moden befolkning. En sterk økonomi og tilgang på svært gode offentlige datasett (forutsatt at digitaliseringsminister Astrup åpner dem opp). Til sammen gir dette norske bedrifter gode forutsetninger for å lykkes i den internasjonale konkurransen.

Mot til å tenke stort

Dessverre er deler av norsk næringsliv for ensidig opptatt av konkurransen utenfra, og synes å tro at vi kan beskytte vår vei inn i fremtiden. Internasjonal dataflyt står nå for større økonomisk verdi enn tradisjonell handel. Økonomien digitaliseres og globaliseres med høy hastighet. Med dette som bakteppe bør norske bedrifter i større grad tenke eksport, og ha mot til å tenke stort.

Hvordan kan vi utnytte data og ny teknologi til å utvikle forretningsmodeller og digitale løsninger vi kan skalere ut av Norge? Hvilke fordeler har vi i Norge som andre land mangler? Hvordan kan vi ta Manhattan og Berlin, samtidig?

Problemløsere

Det finnes heldigvis norske virksomheter som allerede har stilt seg disse spørsmålene. Som ikke bare har tatt i bruk ny teknologi og utnyttet data, men utviklet løsninger som kan løse store verdensproblemer knyttet til helse, energi og bærekraft. La meg gi et par eksempler.

Verdens befolkning eldes og demens er et av de største globale helseproblemene vi står ovenfor. Fra sin base i Forskningsparken i Oslo har Mentis Cura tatt i bruk maskinlæring og stordata for å identifisere demens tidligere enn noen gang før. Selskapet inngikk nylig en kontrakt med verdi på 900 millioner kroner med japanske myndigheter, og har store internasjonale ambisjoner.

Halden-baserte eSmart Systems utvikler kunstig intelligens og droner for kraftbransjen. Selskapet forstod tidlig at mange av kraftbransjens utfordringer var de samme i ulike land, og teknologien står sentralt i å løse dem. Nå opplever de stor internasjonal suksess. En uttalelse fra selskapets COO Tina Skagen demonstrerer deres tilnærming: "NM er avlyst. Det er VM som gjelder".   

Digitaliseringen kan altså skape både enorme verdier og store utfordringer for norsk næringsliv.  Vinnerbedriftene blir dem som lykkes med å utnytte data, evner å omstille seg, og våger å tenke utover bransjer og landegrenser.  Og som utnytter mulighetsrommet som er her nå. 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: