Abelia styrker satsingen på IKT

Nyhet, Teknologi og digitalisering

Publisert

Christine Korme er ansatt som direktør med ansvar for digitalisering og fornying i Abelia. Ansettelsen er del av Abelias styrkede satsing på IKT-området.

Korme kommer fra stillingen som kommunikasjonsdirektør i Microsoft, og har tidligere lang fartstid som journalist, nyhetsanker og utenrikskorrespondent i TV2 og NRK. Hun har en bachelor i broadcasting fra Syracuse University og Master of Management fra Handelshøyskolen BI.

- Abelias medlemmer er premissleverandører for økt produktivitet i både offentlig og privat sektor. Det er en fantastisk mulighet å bidra til å sikre gode rammebetingelser for virksomheter som er bærebjelker i fremtidens norske næringsliv, sier Christine Korme.

- Det norske samfunnet står overfor en stor omstilling, og IKT vil spille en særlig viktig rolle i denne prosessen. I min nye stilling håper jeg å synliggjøre hvordan teknologi kan bidra til å løse store samfunnsutfordringer, sier Korme.

Administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia er veldig fornøyd med ansettelsen.

- Det ligger store muligheter innen digitalisering, enten det er snakk om fornying av offentlig sektor, økt produktivitet, bedre helse- og omsorgstjenester, og ikke minst innen utdanning. Christine Korme kjenner IKT-bransjen veldig godt og har solid innsikt i norsk politikk og samfunnsliv. At hun også har bred erfaring fra media vil gi oss mulighet til å sette digitalisering tydelig på dagsorden, sier Haugli.

Christine Korme tiltrer stillingen før sommeren, og får 1. august følge av en ny IKT-fagsjef som vil bidra ytterligere til Abelias satsing på dette området.

- For Abelia er det viktig å synliggjøre at IKT ikke bare er en bransje på linje med andre næringer, men også et nødvendig fundament for produktivitetsforbedringer og økonomisk vekst på tvers av bransjer og sektorer, sier Haugli.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: