5 råd til digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

#205

Direktør for næringspolitikk og samfunnskontakt i Abelia (kst) Kjetil Thorvik Brun. Foto: Abelia/Ilja Hendel

Verdiskapning av data, 5G, fiber og samarbeid mellom privat og offentlig sektor er noe av det Linda Hofstad Helleland bør ta en titt på, skriver Kjetil Thorvik Brun.

Fredag 24. januar fikk vi en ny distrikt- og digitaliseringsminister. Linda Hofstad Helleland skal nå ut på turné, men forhåpentligvis også fortsette digitaliseringsreisen Nikolai Astrup startet. Her er fem råd på veien.

1. La data gi gevinst. Mitt første tips er å lese rapporten «Er verdiskaping av data noe Norge kan leve av?» Der kan man lese om de hundre tusener av arbeidsplasser og milliarder med verdiskaping vi kan få ut av data. Om vi lar næringslivet og det offentlige skape gevinst av data vil det også bety en produktivitetsvekst Norge er avhengig av og ikke minst en velferdsøkning samfunnet kan nyte godt av. Det skjer ikke om vi ikke sikrer åpenhet, nødvendig kompetanse og troen på verdien av internasjonal dataflyt.

2. 5G og fiber til folk og næring. Digital infrastruktur er avgjørende for digitaliseringen og norsk nærings- og arbeidsliv i hele landet. Norge har ett av verdens best utbygde nett, takket være den gode balansen mellom markedsbasert utbygging og drahjelp der det trengs. Denne tilnærmingen må videreføres.

3. Lær av distriktene. Det finnes mange utfordringer rundt om i norske kommuner, men det finnes heldigvis mange gode eksempler på innovative partnerskap mellom kommuner og bedrifter som sørger for et levedyktig næringsliv i hele landet. Dette må være lærdom andre kommuner må få tilgang til og bygge videre på. Vi trenger ikke finne opp hjulet på nytt 370 ganger – en for hver kommune – men heller gjøre det bedre for hver gang.

4. Sørge for tydelig og godt samarbeid. Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen: Digitalisering flytter grenser. Det flytter grenser for hvor og hvordan vi samarbeider. Det utfordrer også grensegangene og samspillet mellom offentlig og privat sektor. Det må skapes forutsigbarhet gjennom tydelige føringer for hvor grensen skal gå. I tillegg bør konkurransetilsynet få styrket mandat og oppdrag til å føre tilsyn også der det offentlige opptrer som markedsaktør.

5. Bruk regjeringen. Digitalisering av Norge er ikke noe som skjer i et departement, men på tvers i hele samfunnet. Det viktigste arbeidet, kjære statsråd, er derfor å dra nytte av dine regjeringskolleger. Ikke minst håper jeg at du kan skape en forpliktelse fra hvert eneste departement for å sikre at det gjennomføres en digital lovvask, at tiltakene i digitaliseringsstrategien for offentlig sektor og strategien for kunstig intelligens blir fulgt opp og at verdiskaping er et førende premiss.

Linda Hofstad Helleland har allerede startet en viktig reise rundt i regionene. Nikolai Astrup startet en minst like viktig reise for videre digitalisering i og av Norge. 

Jeg tror og håper Helleland fortsetter reisen. Jeg, resten av Abelia og våre 2.400 teknologi- og kunnskapsbedrifter blir gjerne med på reisen og gleder oss til veien videre.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: