Gi dine innspill til statens retningslinjer for konsulentbruk

Nyhet

Publisert

I disse dager utarbeides retningslinjer for statens bruk av konsulenter. Abelia skal gi innspill og vil høre fra deg.

Regjeringen ga i januar Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) i oppdrag å utarbeide nye retningslinjer for statens bruk av konsulenter. Direktoratet skal ikke ta stilling til om ulike offentlige organer bør bruke eksterne konsulenter og eventuelt i hvilket omfang. Veilederen skal  bidra til å kunne foreta en best mulig vurdering av om det skal brukes egne eller eksterne ressurser og dersom det skal kjøpes konsulenttjenester, hvordan kan det gjøres for å sikre best måloppnåelse.

Abelia har allerede tydeliggjort flere standpunkter, blant annet om nytten offentlige innkjøpere selv tilskriver konsulenter og rådgivere.

Vi vil følge prosessen tett videre og vil gjerne høre fra deg dersom du mener det er noe du mener bør fremlegges eller vektlegges.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: