Innhold

Rådgivernæringen tetter kompetansegapet

Nyhet, Politisk sak, Rådgivere

Publisert

Rådgiverne er sentrale i krysspollineringen av norsk næringsliv. De sikrer læring på tvers av etablerte næringsstrukturer, fører til økt innovasjon og sikrer at bedriftene kan være med på det digitale kvantespranget norsk næringsliv må igjennom.

Fellesnevneren for rådgiverne at de er spesialiserte kunnskapsleverandører. Rådgiverne bistår en rekke ulike aktører med like og ulike problemstillinger, og har med dette en unik mulighet til å utnytte erfaringer fra prosjekter på tvers av næringer og sektorer til å utvikle egen ekspertise.  

Denne ekspertisen kan være krevende og lite lønnsomt å utvikle internt i én virksomhet, fordi behovet er avgrenset til et enkelt prosjekt eller et begrenset tidsrom. Enkeltvirksomheter har heller ikke samme mulighet til å utnytte erfaringer fra tilsvarende prosjekter og holde seg oppdatert på utviklingen innen et fagområde som ligger utenfor bedriftens kjernevirksomhet. Rådgivernæringen og bruk av deres tjenester bidrar dermed til at kunnskap og erfaring spres på tvers av bedrifter, næringer og sektorer.  

Tidlig ute med ny kunnskap 

Rådgiverne er en viktig buffer for å dekke det kroniske kompetanseunderskuddet i arbeidsmarkedet. For eksempel har den pågående digitaliseringen av økonomi og samfunn, og det vedvarende kompetansebehovet dette skaper i både privat og offentlig sektor, vært en tydelig driver i veksten av IT-tjenester og bidratt til spredning av digital kompetanseTrolig vil det sterke trykket på grønn omstilling føre til en tiltakende vekst i etterspørselen etter kompetanse på bærekraft. Også her er rådgivernæringen i front. 

denne medlemsundersøkelsen fra i fjor høst, skiller rådgiverbedriftene seg ut med et langt mer uttalt​​ behov for kompetanse på bærekraft enn de øvrige bedriftene, noe som understreker næringens teft for fremtidige kompetansebehov.  

Kompetanse er rådgivernes viktigste innsatsfaktor 

Offentlige og private aktører vender seg mot rådgivernæringen i møte med nye utfordringer og midlertidige kompetansebehov. Næringen må derfor hele tiden være tidlig ute med ny kompetanse og i front på kompetanseutvikling.  

Bedriftene er attraktive arbeidsgivere for nyutdannede og mange er innom en rådgiverbedrift i løpet av karrieren. En viktig årsak til at mange nyutdannede søker seg til næringen er at man tidlig blir gitt ansvar. I mange deler av næringen er arbeidstagernes resultater også lett målbare, noe som gjør næringen til en arbeidsplass hvor man som ung og nyutdannet tidlig kan bevise egen verdi og dokumentere kompetanse. Ved å ansette nyutdannede bidrar næringen videre til kompetanseutvikling, og forsyner både offentlig sektor og resten av privat næringsliv med attraktiv og høykompetent arbeidskraft 

Attraktiv arbeidsplass for høyt utdannede 

Utdanningsnivået blant de ansatte understreker at rådgivernæringen er en viktig del av kunnskapsinfrastrukturen i Norge. I overkant av 70 prosent har høyere utdannelse. Til sammenligning var denne andelen på drøyt 40 prosent for norsk arbeidsliv som helhetNæringen er altså viktig arbeidsplass for høyt utdannede. Om lag hver femte med lengre utdannelse i privat næringsliv jobber i en rådgiverbedrift. Mange av bedriftene er godt representert i lister over de mest attraktive arbeidsplasser blant landets studenter. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: