Abelia

Innhold

  • Abelia
  • Bransjer
  • Senterpartiet i handelsubalanse

Senterpartiet i handelsubalanse

Kommentar

Publisert

Liv Signe Navarsete (Sp)

Internasjonal handel har gjort Norge til et av verdens rikeste land. Det er uforståelig at noen fortsatt ser internasjonale handelsavtaler som et onde, skriver Håkon Haugli og Tore Frellumstad i denne kommentaren.

I Dagsavisen 19. mars går Liv Signe Navarsete (Sp) til frontalangrep på regjeringens argumenter for handelsavtalen mellom USA og EU. I god tid før avtalen er ferdigforhandlet, kan Navarsete slå fast at det ikke vil komme noe godt ut av den.

I hele den vestlige verden møter globaliseringen motstand. Det er økende oppslutning om politikere med enkle budskap om å lukke grensene, stenge noen ute og beskytte eget næringsliv. Det er lett å forstå frustrasjonen mange opplever når den globale konkurransen får konsekvenser, men få – om noen – land har i samme grad som Norge dratt nytte av avtaler der "den sterkestes rett" ikke trumfer andre hensyn.

Vår velferd er resultat av at noen vil kjøpe det vi produserer og samtidig gi oss tilgang til sine markeder. For en liten, åpen og utadvendt økonomi som er internasjonale handelsavtaler mye viktigere enn for mange andre. 86 % av vår eksport går til EU og USA, mens 70 % av vår import kommer fra de samme landene.

Ved siden av The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) som forhandles mellom USA og EU, er Norge blant 50 medlemmer av Verdens handelsorganisasjon (WTO) som forhandler om Trade in Services Agreement (TiSA). Formålet med avtalene er felles spilleregler for å sikre ikke-diskriminerende adgang på markeder. TiSA omfatter kun tjenester, men i Norge er 8 av 10 arbeidsplasser relatert til tjenester, og eksportverdien av dette er 400 milliarder. Vi har en klar interesse av avtaler som sikrer like spilleregler og åpnere markeder for tjenesteeksport.

Senterpartiet advarer sterkt mot begge avtaler, men synes ikke å ha noen gode alternative løsninger. For norsk kunnskapsnæring er det helt avgjørende å ha innpass på disse markedene dersom bedriftene skal klare seg fremover. Hvis dette ikke skal ivaretas gjennom frihandelsavtaler, må Senterpartiet ha et svar på hvordan bedriftene likevel skal få innpass hos våre største handelspartnere.

Det er lite trolig at Norge kan forvente fri tilgang på andre markeder uten å tilby det samme i retur. Derfor er motstanden mot Norges deltakelse i TiSA-forhandlingene vanskelig å forstå. Vår økonomi blir stadig mer tjenesteorientert. Innenfor en rekke sektorer eksporterer Norge allerede tjenester med stor suksess og potensialet er stort.

Gjennom TISA kan norsk næringsliv skape nye verdier og arbeidsplasser - og for staten vil det innebære økte inntekter og mer til velferd. Handel er i tillegg viktig for teknologi- og kunnskapsoverføring mellom land. Det er ikke mindre viktig nå enn før.

(Kommentaren stod på trykk i Dagsavisen 30. mars 2016)

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: