Rapport, Helse

Publisert

Markedet for velferdsteknologiske løsninger

Rapporten kartlegger og analyserer markedspotensialet i og barrierer for utrulling og implementering av velferdsteknologiske løsninger i Norge.

Størrelsen på dagens marked Velferdsteknologiske løsninger forstås som både produkter og tjenester rettet mot personer med behov for teknologisk assistanse til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrking av den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom eller nedsatt sosial, psykisk eller fysisk funksjonsevne. Velferdsteknologiske løsninger inkluderer også helse-IKT, definert som IKT-pro- dukter og -løsninger anvendt i både helse- og om- sorgssektoren i tillegg til av privatpersoner for helse- og omsorgsformål. DAMVAD anslår at le- verandørmarkedet for velferdsteknologiske løs- ninger sysselsatte i underkant av 10 000 mennes- ker fordelt på 25 næringer og hadde en omset- ning på rundt 27 mrd. kroner i 2014.

Last ned publikasjon

Last ned hele rapporten utført av Damwad på oppdrag for NHO

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: