Abelia

Innhold

Rapport, Teknologi og digitalisering

Publisert

IKT i norsk næringsliv

Rapporten presenterer funn fra et forprosjekt om norsk IKT næring og skisserer konkrete problemstillinger for videre analyse.

Rapporten presenterer funn fra et forprosjekt om norsk IKT næring og skisserer konkrete problemstillinger for videre analyse. IKT har stor betydning for produktivitet i norsk næringsliv. Det er også betydelig vekstpotensial i IKT næringen, særlig innen spesialiserte produkter og enda større innen innova- tive løsninger (for eksempel programvare og spill). Veksten er langt sterkere for disse to segmentene enn for de to andre segmentene i analysen som er infrastruktur og støttetjenester. Produktsegmentet er helt globalt og svært spesialisert. Løsningssegmentet er i stor grad globalt men har også nasjonale nisjer der kontekstforståelse og språk er avgjørende. Innen løsninger er tverrfaglig kompetanse avgjørende. Begge segmentene har hatt en sterk produktivitetsvekst, sterkest innen løsninger.

Det er grunn til å tro at etterspørselsvekst vil fortsette, både i Norge og internasjonalt. I hvilken grad norske virksomheter hevder seg i denne konkurransen vil variere mellom segmenter og med hvilke ressurser næ- ringer har til rådighet. Muligheten er god for at noen norske IKT-virksomheter skal hevde seg godt i global konkurranse, men skaleringsutfordringer gir også usikkerhet om hvor godt. Begge de to mest vekstkraftige segmentene har også de minste virksomhetene målt i antall ansatte. Begge opplever problemer med å skalere virksomheten. Mangel på risikokapital og kvalifisert arbeidskraft er viktige forklaringer. En følge av dette er at mange lovende virksomheter innlemmes i større og noen flytter ut av landet. Konsolidering og utflagging kan være et problem i den grad utviklingen undergraver potensiell vekst og oppbygging av en nødvendig kritisk masse.

Last ned publikasjon

Last ned hele rapporten utført av Damwad på oppdrag fra Abelia

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: