Abelia

Innhold

Treffer ikke bærekraftsmålene

Nyhet, Klima

Publisert

Ingen av verdens bærekraftsmål vil bli nådd innen fristen i 2030. Det viser en fersk rapport fra DNV GL.

Det er konklusjonen i en omfattende rapport Abelia-bedriften DNV GL har laget. Rapporten «Future of Spaceship Earth» gjør en global prognose på verdens utvikling frem mot 2050, samt en vurdering av sannsynligheten for å nå FN’s bærekraftsmål i 2030.

- Vi har allerede mye av teknologien, menneskene og prosessene som skal til for å endre verden. Utfordringen ligger derfor ikke i nyvinninger, men i å dra nytte av og å videreutvikle de løsningene vi allerede har – og ikke minst å oppskalere dem, sier DNV GL-sjef Remi Eriksen.

Han og DNV GL arbeider daglig med å utvikle disse løsningene internt. Den nye status-rapporten følger i kjølvannet av "Global Opportunity Report" som DNV GL har fått utarbeidet i samarbeid med tenketanken Sustainia.

I DNV GL’s rapport pekes det også på 17 internasjonale virksomheter som leder an i den grønne omstillingen, deriblant Cermaq og Hydro. DNV GLs samarbeidspartnere Sustainia og FN Global Compact er nå i gang med å utvikle "verdens største markedsplass for bærekraftige løsninger".

I rapporten kommer det fram at:

  • Tydelig fremgang: Helse, utdanning, rent vann og gode sanitærforhold er blant områdene som har de beste utsiktene.
  • Tregt energiskifte: Skiftet fra fossil til fornybar energi går fremover. Verden har brukt opp «karbonbudsjettet» allerede i 2037, noe som betyr betydelig økt risiko for farlige klimaendringer
  • Manglende klimatiltak bremser: Manglende fremgang på klimatiltak er en bremsekloss for å nå de fleste andre globale målene. Klimaendringene vil i stadig økende grad gjøre det vanskelig å nå de fleste målene.
  • Utviklingen er ikke rettferdig nok: Minst framgang har "mindre ulikhet", med røde trafikklys i alle regioner. Innenfor landene vil ulikhetene fortsette å øke og utviklingsland vil fortsatt ligge etter.

Næringslivet avgjørende for omstilling

Abelia-sjef Håkon Haugli er opptatt av at næringslivet vil spille en avgjørende rolle både i Norge og internasjonalt.

- Det grønne skiftet starter i den enkelte bedrift, påpeker han.

Samtidig er han bekymret for at norsk næringsliv så langt har lykkes for dårlig med den grønne omstillingen.

- Ingen av verdens 200 største, private selskaper er norske. Det er et alvorlig tankekors for Norge, sier Håkon Haugli.

Han overleverte torsdag et "veikart for grønn omstilling" til det regjeringsoppnevnte utvalget for grønn konkurransekraft. Igjennom veikartet tar Abelia til orde for radikalt skifte både hos politikere og næringsliv.

I veikartet tar Abelia til orde for:

  • Trenger radikal innovasjon: Norske virksomheter bør sette av minimum 10 prosent av sine ressurser til å tenke radikalt nytt. Dette kommer i tillegg til videreutvikling av eksisterende løsninger og vanlig drift.
  • Fremme innovasjon på tvers: Norge trengerstøtteordninger som stimulerer til innovasjon på tvers. På samme måte som Facebook ikke stammet fra mediebransjen og Tesla ikke kommer fra bilbransjen, kommer noen av Norges mest lovende selskaper som shipping-selskapet Xeneta ikke fra maritim sektor, Gelato Group kommer ikke fra trykkeribransjen, No Isolation kommer ikke fra helsesektoren.
  • Opprydding i støtteordninger: Bransjerettede støtteordninger gir stort sett mer av det samme. Nye ordninger må stimulere bredt - til innovasjon, kompetanseutvikling, digitalisering og bærekraft.

Tarje Bjørgum, som har ledet Abelias arbeid med veikartet, er også opptatt av at det grønne skiftet må skje gjennom næringslivet:

- Næringslivet står i dag for 60 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt, og er avgjørende for at vi lykkes med å løse klimautfordringene. Fremtidig norsk velferd er avhengig av at vi lykkes med å ta noen av markedsmulighetene som vokser frem. DNV GL spiller en avgjørende rolle for både å skape dette skiftet globale, men også for å hjelpe grønne norske virksomheter ut i verden, sier Bjørgum.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: