Abelia

Innhold

Uten tillit – ingen innovasjon

Nyhet, Innovasjon

Publisert

Bygging av tillit er helt avgjørende for å lykkes med å bringe nye produkter og tjenester til markedet, viser undersøkelsen Edelman Trust Barometer.

Samtidig går det frem av det årlige tillitsbarometeret at tilliten avhenger av næringslivets evne til å opptre med integritet og i større grad vise sitt bidrag til samfunnet.

Edelman Trust Barometer omfatter respondenter i 27 land, og for første gang havner to tredeler av landene under 50 prosent i tillit til private og offentlige institusjoner. Dette tilskrives blant annet en rekke dramatiske hendelser det siste året, for eksempel ebola-epidemien i Vest-Afrika, flere flykatastrofer og brudd på datasikkerhet.

I år studerte barometeret for første gang sammenhengen mellom tillit og innovasjon, og resultatet viser at tillitsproblemer fører til økt skepsis til teknologiske nyvinninger. 51 prosent av de som har svart mener at innovasjonen går for fort frem, mens bare 28 prosent mener den går for sakte.

Kommunikasjonshuset Dinamo er Edelmans samarbeidspartner i Norge, og administrerende direktør Hølje Tefre mener tilliten til offentlige institusjoner er større her hjemme enn i de fleste land i undersøkelsen.

– Men også hos oss ser vi tendenser til at tilliten til private aktører ikke lenger er den samme som den har vært tidligere. Og vi er skeptiske til alt som smaker av nyvinninger, eller innovasjon, sier Tefre til Aftenposten.

Edelman-rapporten mener veien til økt tillit for næringslivet går gjennom å utvise integritet og lytte til kundenes behov, samt å drive etisk og transparent forretningsvirksomhet. Resultatene fra undersøkelsen viser at folk oppfatter ønske om vekst og grådighet som drivere for næringslivet, mens Edelman skriver at kundene og samfunnet bør settes i forkant.

– Innovasjon bør være en tillitsvekkende faktor, men undersøkelsen viser det motsatte. Det er ikke lenger nok å komme opp med nyvinninger – bedriftene må også vise at innovasjonene er trygge, bidrar til sosiale og personlige fordeler og setter personvern i høysetet, sier Richard Edelman.

Administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia mener mangel på tillit gir grunn til bekymring.

– Dette viser hvor viktig det er å bygge tillit til næringslivet. Innovasjoner i norske kunnskaps- og teknologibedrifter kan bidra til økt produktivitet og møte samfunnets utfordringer på områder som for eksempel helse og klima. Å få frem dette vil bidra til å bygge tillit til både næringslivet og offentlige institusjoner i Norge, sier Haugli.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: