Abelia

Innhold

Snur opp-ned på transportbransjen

Nyhet, Innovasjon

Publisert

Illustrasjon av en Tesla Roadster i verdensrommet. Foto: SpaceX

Illustrasjon av en Tesla Roadster i verdensrommet. Foto: SpaceX

Denne gang er det de etablerte selskapene innen transport som skal få råd - fra oppstartsbedrifter og innovatører.

Den teknologiske utviklingen kaster rundt på stadig flere bransjer og etablerte forretningsmodeller. Det betyr at det ikke bare er oppstartsselskapene som må ha de gode ideene. Også etablerte selskaper må videreutvikle sin forretning for å beholde sin konkurransekraft.

Vanligvis er det etablerte selskaper som gir råd til nye aktører, men nå snur vi opp-ned på dette også.

– I denne serien med konferanser snur vi vanlig praksis på hodet. Her er det etablerte bedrifter, og ikke bare oppstartsbedrifter, som presenterer sine utfordringer og veivalg for et panel som består av nettopp oppstartsbedrifter og eksperter fra innovasjonsmiljøet, og får råd og veiledning, sier leder for innovasjon i Abelia, Daniel Ras-Vidal.

Han forteller at det også blir et engasjert publikum i salen som helt sikkert kommer til å delta ivrig i diskusjonene i første versjon av "Turning Tables" 27. november.

 – "Turning Tables" er et nytt konsept utviklet av INTELIS i samarbeid med Abelia, Smart Innovation Norway og ITS Norway. Med dette oppsettet får man raskt innsikt i måter å løse felles problemstillinger på, som i beste fall kan ende opp i varige partnerskap eller oppkjøp. Vi kompletterer konferansen med en nettverkslunsj, innsiktsfulle foredrag om utviklingen i bransjen og en diskusjon med relevante eksperter som svarer på spørsmål fra salen, sier Ras-Vidal.

Nedenfor finner du noen av deltakerne som du møter på konferansen 27. november.

Tre kjappe fra ni deltakere:

1. Hva brenner du for?

– Jeg brenner for bærekraftig endring, rettferdighet og jeg er ikke redd for å stille de vanskelige spørsmålene.

2. Hva forventer du å få ut av "Turning Tables"?

– Ny kunnskap eller relasjoner som kan bidra til at Nor-Shipping leverer enda bedre på bærekraftsmål 5, 13, 14 og 17 - og som vil hjelpe verdens største transportnæring mot en ren og bærekraftig fremtid. (Visste dere at den internasjonale shipping industrien utgjør over 90 prosent av verdens handel?)

3. Hvorfor bør etablerte selskaper og oppstartsbedrifter melde seg på "Turning Tables"?

– De bør melde seg på for å lære noe om hva vi som jobber fra ulike vinkler og i ulike bransjer, gjør for å i møtegå de enorme utfordringene og ikke minst gjøre bytte av potensialet som ligger i mobilitetsrevolusjonen vi står midt oppe i.

1. Hva brenner du for?

– Jeg vil bidra til å sette norsk teknologi på kartet ved å utvikle gode løsninger for e-mobilitet. Med markedsposisjonen Norge har på elbilmarkedet internasjonalt har vi en unik mulighet til å markedsføre og utvikle løsninger basert på erfaringene vi gjør i verdens eneste massemarked for elbiler.

2. Hva forventer du å få ut av "Turning Tables"?

– Gode innspill og råd til veivalg Meshcrafts står overfor både med tanke på utvikling av løsninger og markedsmuligheter. Vi er sikre på at fremtidens transport i stor grad vil foregå med elektriske kjøretøy.

3. Hvorfor bør etablerte selskaper og oppstartsbedrifter melde seg på "Turning Tables"?

– For å lære av hverandre, få nye ideer og perspektiv på mulighetene(/utfordringene i transportsektoren. Sist men ikke minst å knytte kontakter for sammen å utvikle fremtidens forretningsmodeller og løsninger - sammen er vi sterkere.

1. Hva brenner du for?

– Med bakgrunn fra disrupsjon og transformasjon i mediebransjen, motiveres jeg sterkt av å jobbe med endring og innovasjon i veikrysset teknologi/forretning. Jeg jobber med etablerte selskaper og startups innenfor varehandel, transport, finans, energi og media - og er spesielt interessert i tre ting: hvilke parametre må på plass for å rigge organisasjoner for å håndtere konstant endring, nye, fremtidsrettede forretningsmodeller og vekststrategier.

2. Hva forventer du å få ut av "Turning Tables"?

– Jeg håper å bidra til endringsglede og -vilje, lære mer om transportbransjen og kanskje bringe inn noen læringspunkter og erfaringer fra andre bedrifter og industrier.

3. Hvorfor bør etablerte selskaper og oppstartsbedrifter melde seg på "Turning Tables"?

– Det er tydelig for de fleste at det ikke er det som har fått dagens transportselskaper til å bli suksessene de er i dag, som gjør at de vil lykkes fremover. Ny digital markedsdynamikk har gjort alle selskaper til softwareselskaper, bransjegrensene som vi er vant til å navigere etter, er i glidning og konkurransen kommer fra alle hold, også fra aktører som ikke ligner deg selv.

Behovet for å tenke nytt, rive ned siloer og utfordre vedtatte sannheter har aldri vært større. "Turning Tables" er en arena der vi kan gjøre nettopp det.

1. Hva brenner du for?

– Å lage teknologi som gjør utgjør en forskjell for enkeltmennesker i deres daglige liv.

2. Hva forventer du å få ut av "Turning Tables"?

– Transport er kanskje en av de mest spennende bransjene hvor de største endringene skjer i de kommende årene. Disse vil berøre oss alle. Min forventning er at jeg vil lære og forstå mer om hva som ligger foran oss innenfor transport.

3. Hvorfor bør etablerte selskaper og oppstartsbedrifter melde seg på "Turning Tables"?

– For å kunne lære bransjen bedre å kjenne i forhold til behov og utfordringer. Mulighetene er mange og på denne konferansen vil man få innblikk i disse.

  • Jone Løvvik
  • Direktør strategiske programmer
  • Acando

1. Hva brenner du for?

– Generelt hvordan ny teknologi og digitalisering gir muligheter for innovasjon i form av nye tjenester, forretningsmodeller og bransjeglidninger.

2. Hva forventer du å få ut av "Turning Tables"?

– Nye perspektiver på de store endringer hele økosystemet rundt transportsektoren står overfor, og hvilke implikasjoner det vil ha for industrien og samfunnet generelt.

3. Hvorfor bør etablerte selskaper og oppstartsbedrifter melde seg på "Turning Tables"?

– Økt innsikt i utfordringer og muligheter, og forhåpentlig nye nyttige bekjentskaper.

  1. Generelt hvordan ny teknologi og digitalisering gir muligheter for innovasjon i form av nye tjenester, forretningsmodeller og bransjeglidninger.

1. Hva brenner du for?

– Jeg brenner for å skape nye forretningsmodeller og drive endring for etablerte selskaper.

2. Hva forventer du å få ut av "Turning Tables"?

– Jeg forventer å lære mer om endringene som skjer i transportindustrien – sett fra både etablerte selskapers og oppstartsbedrifters ståsted.

3. Hvorfor bør etablerte selskaper og oppstartsbedrifter melde seg på "Turning Tables"?

– For å få lærerik input fra oppstartsbedrifter på hvordan de ser på endring i etablerte forretningsmodeller.

1. Hva brenner du for?

– Jeg vil bidra til redde neste generasjon gjennom å stanse klimaødeleggelsene som vår – og de to foregående generasjonene – har skapt.

2. Hva forventer du å få ut av "Turning Tables"?

– Jeg håper å spre positivitet og handlingsvilje.

3. Hvorfor bør etablerte selskaper og oppstartsbedrifter melde seg på "Turning Tables"?

– Det beste er å handle, det nest beste er å bli inspirert til å handle.

1. Hva brenner du for?

– Å få norsk innovasjon ut i verden.

2. Hva forventer du å få ut av "Turning Tables"?

– Jeg forventer å få snakket med potensielle partnere for vår lansering sammen med Telia i Norge.

3. Hvorfor bør etablerte selskaper og oppstartsbedrifter melde seg på "Turning Tables"?

– For bedre å forstå alt det spennende Unacast nå gjør med lokasjonsdata for første gang i Norge, etter å ha jobbet tre år med dette i USA.

  • Håvard Andersen
  • Direktør for strategi og forretningsutvikling i Møller Mobility Group
  • www.moller.no

1. Hva brenner du for?

– Jeg brenner for at vi kommer styrket ut av den største transformasjonen bilbransjen har vært vitne til.

2. Hva forventer du å få ut av "Turning Tables"?

– Jeg forventer interessante diskusjoner rundt et tema som påvirker oss alle, samt å bli utfordret på våre perspektiver.

3. Hvorfor bør etablerte selskaper og oppstartsbedrifter melde seg på "Turning Tables"?

– Det utgjør en unik mulighet til å komme tettere innpå og få nye perspektiver rundt de reelle utfordringene innenfor transportsektoren.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: