Abelia

Innhold

Samler Norden til ett rike

Nyhet, Innovasjon

Publisert

En intensjonsavtale mellom Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN) og Connect gir innovasjonsselskapene tilgang til en nordisk markedsplass.

Avtalen gir innovasjonsselskapene mulighet til å legge ut sine selskaper på den nye norske og nordiske markedsplassen som Connect Norge har utviklet. Den nordiske markedsplassen NordicBAN lanseres på investor- og gründerkonferansen SLUSH i Helsinki 10. november. Dette er et samarbeid mellom Connect i Norge, Sverige og Danmark, FIBAN i Finland, samt flere ledende nettverk i Norden.

Det har i lang tid vært et svært lavt investeringsnivå fra private investorer i de tidlige fasene for innovative norske bedrifter. Dette skyldes delvis at muligheten for tidligfaseinvesteringer ikke er godt nok synlige i markedet, og at det ikke er noen kultur blant norske investorer for å investere sammen (syndikering). Det er heller ingen kultur for å investere utenfor investorens lokalområde.

Connect Norge lanserer derfor en elektronisk markedsplass for unoterte vekstselskaper i tidligfase i Norge og Norden. I tillegg er det etablert møteplasser for investorer i Tromsø og Bergen, og arbeidet er i gang også i andre byer.

- Den nordiske børsen for innovative selskaper er et verktøy vi tror vil øke investeringene i de mange spennende teknologiselskapene som våre medlemmer utvikler, sier daglig leder Daniel Ras-Vidal i FIN, som er et bransjeforum i Abelia.

- Vi tror dette vil bidra til økte norske og internasjonale investeringer. Samtidig forventer vi en økt veksttakt for norske teknologiselskaper, noe som vil bidra i fornyelsen av Norge, sier Ras-Vidal.

Generalsekretær Ketil Sundelin i Connect Norge mener arbeidet har stor betydning for kapitaltilførselen til selskapene.

- Vi har allerede hatt mange investeringer ut fra nettverkene våre. Siden begynnelsen av juni har åtte selskaper vi har jobbet med fått kapital eller startet en prosess med investorer, sier Sundelin.

Målsettingen er å få investorene til å investere sammen, og dermed redusere arbeidsbyrden med hver enkelt investering.

- Vi ser at dette virker. Det har kommet interesse hver gang vi har satt et godt selskap på scenen foran våre investor-nettverk. Investorene ser ut til å senke terskelen for å investere fordi de gjør det sammen, sier direktør Knut B. Steen i Connect Norge.

Det jobbes nå med å få med flere aktører i samarbeidet som er etablert mellom FIN og Connect.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: