Revidert nasjonalbudsjett, innovasjon og næringsutvikling

Nyhet, Innovasjon

Publisert

#205

Leder for innovasjon og næringsutvikling i Abelia Eline Oftedal. Foto: Abelia/Ilja Hendel

Dette sier revidert nasjonalbudsjett om innovasjon og næringsutvikling.

Her er noen av de mest sentrale funnene. Saken oppdateres
  • Ny opsjonskatteordning for oppstart- og vekstselskap. Ordningen vil bli beskattet som kapitalinntekt, og omfatte bedrifter opp til 10 år og med opptil 50 ansatte. Kvalifiserende virksomheter har en balansesum på 80 mill eller mindre.
  • Grønn Plattform. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 100 millioner til 433 millioner til Grønn plattform i 2021. Dette vil gi mulighet til å støtte flere gode prosjekter gjennom hovedutlysningen i 2021. Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva administrerer ordningen og fordeler pengene til grønne prosjekter.
  • SIVAs (statens selskap for vekst i industri og næringsliv) programvirksomhet foreslås overført til Innovasjon Norge. Denne programvirksomheten bør videreutvikles rundt kompetansemiljøet som allerede finnes i Trondheim. Sivas eierskap i innovasjonsselskaper foreslås avviklet. Det foreslås at Sivas eierandeler overføres til kommuner, fylkeskommuner eller andre aktuelle aktører som i dag allerede er inne på eiersiden sammen med Siva.
  • Nytt investeringsfond i Nord-Norge. Fondet skal ha en minimumsstørrelse på 400 millioner kroner, og det foreslås at staten går inn med inntil 50 prosent av kapitalen. Staten skal gå inn med kapital i fondet samtidig og på like vilkår som de private medinvestorene.
  • Eksportstrategiråd. Regjeringen foreslår å styrke den strategiske satsingen på eksport gjennom å opprette Eksportstrategirådet. Etaten skal bidra til økt verdiskaping i norsk næringsliv og tilrettelegge for forpliktende medvirkning og medfinansiering fra næringslivet.
  • 350 millioner kroner i lån. Regjeringen foreslår å bevilge 350 millioner kroner til Innovasjon Norge slik at flere bedrifter kan få innovasjonslån og lånegarantier.

Koronastøtteordninger videreføres.

  • Kompensasjonsordning for bedrifter forlenges ut oktober. Det gjøres noen endringer og det er lagt inn forbehold om at den kan avsluttes tidligere hvis situasjonen bedres betraktelig.
  • Lønnsstøtten forlenges til ut august.
  • Lånegarantiordningen forlenges ut august.
Hva betyr det for oppstart- og vekstselskaper?

- Leser man dette budsjettet sett fra posisjonen til oppstart- og vekstselskapene er førsteinntrykket at dette ikke er et revidert budsjett med gründerskap og innovasjon som førsteprioritet, sier Eline Oftedal, leder for innovasjon og næringsutvikling i Abelia.

For kort tid siden ble det kjent at Regjeringen ønsker å gjøre en større endring i opsjonskatteordningen, etter modell fra Abelia og NVCA. Dette ble formelt presentert sammen med revidert nasjonalbudsjett.

- I budsjettet er det absolutt lyspunkt og forslaget som totalrenovering av opsjonsbeskatningen er et stort gjennomslag for grunder- og vekstselskapene. Men, ellers er det snakk om mindre justeringer og påfyll som ikke setter stor fart på fremtidens næringsliv, sier Oftedal.

En økt satsing på innovasjons- og gründerfremmende tiltak ville kunne økt farten for oppstart- og vekstselskaper, ifølge Abelia. Organisasjonen peker spesielt på virkemiddelgjennomgangen der organisasjonsendringer ser ut til å være i gang, mens målet med virkemidlene havner i skyggen.

Virkemiddelapparatet

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett ble det kjent at foreslår regjeringen å overføre Sivas programvirksomhet til Innovasjon Norge, å overføre Sivas eierskap i innovasjonsselskaper til kommuner, fylkeskommuner eller andre aktuelle eiere samt at eierskapet til inkubasjonsprogrammet skal overføres fra Nærings- og fiskeridepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Abelia er opptatt av at virkemiddelgjennomgangen må lede til et apparat som er enkelt og godt for brukerne, samt som løser de store samfunnsproblemene. Organisasjonsendringer og flytting av ansvar for virkemidlene er ikke interessant i seg selv, ikke før det påvirker brukernes opplevelse av dem.

- Regjeringen varsler at de kommer tilbake til en bredere redegjørelse av virkemiddelapparatet i forslag til Statsbudsjettet 2022. Det ser vi fram til, men er spesielt opptatt av en ting: brukerne.  Flytting på bokser i kartet over virkemiddeljungelen trenger ikke være interessant i seg selv, selv om det skaper overskrifter. Det viktige for bedriftene er hva pengene skal oppnå av nye jobber og eksportinntekter, sier Oftedal

Advarsel: Husk at coronastøtten ikke varer evig

- Det varsles om at koronatiltak nå er under avvikling, naturlig nok. Tiltakene til næringslivet er kortsiktige og skal avhjelpe en spesiell situasjon. Det er viktig å ha med seg i hodet når man planlegger for oppstart og vekst, sier Oftedal.

Kompensasjonsordningen for bedrifter forlenges ut oktober, men kan avsluttes tidligere hvis situasjonen bedres betraktelig. Lønnsstøtten forlenges til ut august, det samme gjelder lånegarantiordningen.

Abelia er spent på hvordan situasjonen blir når tiltakene avsluttes og etterlyser en debatt om den nye normalen og fremtidens næringsliv.

- Det er slående at når koronatiltakene er avviklet, er rammebetingelsene i hovedsak de samme som da vi gikk inn i koronakrisen. Jeg stiller meg spørsmål om regjeringen vil tilbake til normalen eller benytte muligheten til å styrke mulighetene for et nytt norsk næringsliv, sier Oftedal.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: