Nytt forslag til opsjonsskatteregler sendt på høring

Nyhet, Politisk sak, Innovasjon

Publisert

Stortinget (Foto: Stortinget)

I forbindelse med lanseringen av revidert nasjonalbudsjett varslet regjeringen etterlengtede endringer i opsjonsskatteordningen. Nå er forslaget fra regjeringen sendt på høring, og Abelia vil gjerne høre din mening.

Abelia har lenge vært opptatt av en god opsjonsskatteordning. Sammenlignet med svenskene og britene har den norske ordningen for beskatning av opsjoner vært vanskelig å bruke og svært rigid. Dette har medført at ordningen har vært svært lite brukt, og norske oppstartsvirksomheter har hatt færre verktøy for å tiltrekke seg og beholde nøkkelkompetanse i sin bedrift.  

Med regjeringens nye forslag legger man seg tettere opp mot den svenske ordningen. I all hovedsak foreslår regjeringen at ordningen skal ha følgende komponenter: 

Vilkår knyttet til selskapet: 

 • Selskapet må være 10 år eller yngre ved tildeling av opsjonen 
 • I gjennomsnitt må selskapet ha 50 eller færre årsverk 
 • Selskapets årlige driftsinntekter og balansesum er 80 millioner eller mindre 
 • Ordningen gjelder for norske AS som er hjemmehørende i riket, eller tilsvarende utenlandske selskap som har begrenset skatteplikt i Norge 
 • Selskapet kan ikke være i økonomiske vanskeligheter 
 • Ett eller flere offentlige organer kan ikke direkte eller indirekte kontrollere 25 prosent eller mer av kapital- eller stemmeandelene ved tildeling av opsjonen. 

Vilkår knyttet til den ansatte: 

 • Den ansatte må i gjennomsnitt arbeide 25 timer /uke i selskapet fra tildeling til innløsning av opsjonen. 
 • Den ansatte kan ikke kontrollere aksjer som tilsvarer mer enn 5 prosent av kapital- eller stemmeandelene i arbeidsgiverselskapet i tildelingsåret eller de to foregående årene 

Vilkår knyttet til opsjonen: 

 • Opsjonshaver må være ansatt i selskapet når opsjonen tildeles og innløses 
 • Opsjonen kan først innløses når det har gått tre år fra tildelingstidspunkt og senest ti år etter tildeling. 
 • Avtalt innløsningskurs på aksjene kan ikke være lavere enn markedsverdien på aksjene ved tildeling. 
 • Opsjonshaver skattlegges kun ved realisasjon og da som aksjeinntekt. 

Hvis du har synspunkter på regjeringens forslag, og synspunkter eller spørsmål på hvordan dette vil slå ut for din bedrift, vil vi gjerne høre fra deg. Ring eller send e-post til Sondre Jahr Nygaard,  993 25 831 / sondre@abelia.no.

Høringsfristen er 6. august, og de nye reglene er ventet å tre i kraft 1. januar. 

For alle detaljer og fullstendig forslag fra regjeringen, se her:  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-om-ny-ordning-for-beskatning-av-ansatteopsjoner-i-selskap-i-oppstarts-og-vekstfasen/id2857289/?expand=horingsbrev 

 

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: