Abelia

Innhold

Nye millioner til nyskaping og studententreprenørskap

Nyhet, Innovasjon

Publisert

Det kommer en egen pott på 25 millioner kroner øremerket stipender til studenter og nyutdannede.

Det kommer en egen pott på 25 millioner kroner øremerket stipender til studenter og nyutdannede.

Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2016 foreslå 75 nye millioner til FORNY2020-programmet, med en egen pott på 25 millioner kroner øremerket stipender til studenter og nyutdannede.

Det kom frem da næringsminister Monica Mæland og finansminister Siv Jensen besøkte StartUpLab 9. september.

- Dette lover godt for den varslede gründerstrategien, som vi har store forventninger til, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia. Forny2020 er et treffsikkert virkemiddel, og satsingen på studententreprenørskap er klok og riktig. Studenter og nyutdannede som ønsker å satse, får nå mulighet til det.

I tillegg til en økning i rammen for pre-såkornordningen som Stortinget vedtok i juni, har vi ved behandlingen av neste års statsbudsjett vært særlig opptatt av å styrke Forny2020-programmet.

Norge trenger flere gründere, men det er helt avgjørende at flere av nyetableringene utvikler seg til bærekraftige vekstbedrifter som skaper verdier og arbeidsplasser. Mulighetene for vekst er størst der vi kan tilby teknologi og kompetanse i globale markeder. Å øke mulighetene for kunnskaps- og teknologibasert innovasjon nå, slik regjeringen gjør, er derfor en god og viktig start og et godt grep til helt riktig tid.

Les også: 25. mill. til unge gründere i Dagens Næringsliv

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: