Abelia

Innhold

Ny vår for industrien?

Nyhet, Innovasjon

Publisert

Innovasjonspolitisk seniorrådgiver i Abelia og daglig leder i FIN, Daniel Ras-Vidal

Innovasjonspolitisk seniorrådgiver i Abelia og daglig leder i FIN, Daniel Ras-Vidal. Foto: Heidi Dokter

Mens vi venter på Industrimeldingen: Vi ønsker oss virkemidler slik at industrien kan gå en ny digital vår i møte, sier Daniel Ras-Vidal.

Regjeringen legger snart frem en ny industrimelding. Abelia forventer at meldingen angir retning og virkemidler slik at industrien går en ny digital vår i møte. - Konkret foreslår vi teknologi- og innovasjonssentre innen muliggjørende teknologier på områder hvor norsk næringsliv kan ta en global posisjon, sier Ras-Vidal.

I flere land satses det nå tungt og langsiktig på den nye digitale industrien. Som et ledd i arbeidet med industrimeldingen har Næringsminister Monica Mæland besøkt Tyskland og Storbritannia for å få innblikk i tyskernes Industrie 4.0 og den britiske satsingen på teknologiområder gjennom såkalte Catapults. - Vi deltok på begge delegasjonene som ga et inspirerende innblikk i hvordan to ledende europeiske nasjoner posisjonerer sin industri for fremtiden.

- Det foregår et globalt digitalt kappløp som vil transformere de fleste industrier og i forlengelsen hele samfunnet.

Industrimeldingen må bli startskuddet for en næringspolitikk som kobler Norges sterke næringer og ledende forsknings- og innovasjonsmiljøer med muliggjørende teknologierHåkon Haugli, administrerende direktør i Abelia

Digital + industri = smart industri

Før jul ble det kjent at Kongsberg Digital investerer i oppstartsbedriften eSmart Systems og inngår et langsiktig samarbeid for å revolusjonere kraftmarkedet. Det er et godt eksempel på hvordan en fremtidsrettet industribedrift og en innovativ oppstartsbedrift sammen kan ta ledertrøyen på det globale energimarkedet, et område som står overfor store digitale omveltninger.

Norsk næringsliv har mange slike teknologiske spydspisser og et antall næringer og nisjer hvor vi er globalt ledende, ofte gjennom en kombinasjon av sterk industriell kompetanse og naturresurser. Som innovasjonsnasjon er vi likevel rangert som middels og selv om investeringene i startups nå øker sterkt, så skjer det fra et lavt nivå. I Abelias innspill til Industrimeldingen foreslo vi derfor en remix av norsk forsknings- og innovasjonspolitikk.

- Industrimeldingen må bli startskuddet for Catapult-satsinger etter britisk modell, men tilpasset det norske økosystemet for forskning og innovasjon. En effektiv satsing som kombinerer det beste fra etablerte forskningsinstitutter og senterordninger i Forskningsrådet og innovasjonsselskaper og klynger hvor Siva og Innovasjon Norge er viktige finansieringskilder. Dette bør også inkludere test- og demoanlegg med sterk næringslivsinvolvering, som foreslått gjennom Norsk Katapult. Vi vil understreke at vi ser for oss en langt kraftigere og mer helhetlig satsing enn bare investeringsstøtte og driftsfinansiering av test- og demoanlegg, sier Ras-Vidal.

Kraftsamling innen 5-7 teknologiområder frem mot 2020

Storbritannia har utviklet tre kriterier som avgjør hvorvidt de etablerer Catapults:

  1. at det finnes et stort globalt vekstmarked
  2. at Storbritannia har ledende forskningskapabilitet
  3. at næringslivet har den nødvendige absorbsjonsevnen til å utnytte dette kommersielt fra en britisk base

Abelias vurdering er at vi samlet sett ikke er i god nok posisjon til å høste fruktene av den fjerde industrielle revolusjonen og at det derfor er behov for følgende politiske grep i Industrimeldingen:

  • Effektive sentre: Etablering av distribuerte teknologi- og innovasjonssentre innen 5-7 teknologi- og innovasjonsområder etter britisk modell frem mot 2020: havrommet, digitalisering, helse, fornybar energi og moderne industriell produksjon. Dette sees i sammenheng med og kobles mot de mest næringslivsrelevante områdene i Langtidsplanen for forskning og utdanning.
  • Nasjonal kraftsamling: Tilstrekkelige ressurser investeres i operativt innovasjonsarbeid i distribuerte sentre gjennom et program med langsiktig finansiering og en internasjonalt konkurransedyktig finansieringsmodell. For å sikre rask implementering av programmet og at Norge kommer styrket ut av omstillingen bør det defineres en opptrappingsplan frem mot 2020.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Nummeret er avmeldt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: