Abelia

Innhold

Ny opsjonsskatteordning på gang

Nyhet, Politisk sak, Innovasjon

Publisert

#205

Mann ser i kameraet.

Et av de viktigste verktøyene for oppstart- og vekstselskaper skal og må endres. Her er forslaget til hvordan.

Tilgang på kompetanse og tilgang på kapital er de to største utfordringene for norske oppstart- og vekstselskap. Mens kapitaltilgangen for mange har blitt bedre, er evnen til å tiltrekke seg og holde på nøkkelkompetanse fortsatt en stor utfordring. Opsjonskatteordningen skulle være en løsning på det, men slik har det aldri blitt.

Dagens ordning fungerer dårlig. Den er så komplisert og upraktisk at den ikke blir brukt. Eksempelvis er det slik i dag, at den ansatte må betale skatt den dagen opsjonsavtalen innløses i aksjer. I praksis betyr dette at en arbeidstager både må betale for aksjene – som forutsetningsvis er verdt mye mer enn kjøpesummen på dette tidspunktet, og skatt på verdistigningen i opsjonsperioden.

- Med vårt forslag, vil skatten beregnes og innkreves først den dagen aksjene er solgt, slik som for alle andre investorer, sier administrerende direktør i Abelia Øystein E. Søreide.

Les også: Nytt opsjonsforslag sendt til regjeringen

Et samlet Storting har erkjent at noe må gjøres, men dessverre har det skjedd svært lite.

Nå har Abelia, på forespørsel fra regjeringen, utviklet forslag til helt ny beskatningsmodell. Modellen tar utgangspunkt i velfungerende ordninger fra blant annet Storbritannia og Sverige, og er utviklet i samarbeid med oppstartsbedrifter, vekstbedrifter, Norsk venturekapitalforening og Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge.

Kort oppsummert bygger modellen bygger på følgende prinsipper:

  • Langt flere vekstselskaper må kunne bruke opsjonsprogrammet for å tiltrekke seg kompetente medarbeidere
  • Opsjonsgevinster må beskattes som kapitalinntekt
  • Beskatning må skje først når aksjen selges

Les Abelias innspill til ny opsjonskatteordning her

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: