Norge trenger en nasjonal vekstplan

Nyhet, Kommentar, Innovasjon

Publisert

Finansavisen hadde 19. august to saker om at norske gründere sliter i vekstfasen. Den type problemer har vi ikke råd til, når det landet trenger er nye jobber og inntekter. Derfor trenger Norge en nasjonal vekstplan.

Innlegget er tidligere publisert i Finansavisen.

Vår lille åpne økonomi trenger flere nye bedrifter og vekst i eksisterende næringer. Vi trenger flere ben å stå på enn naturressurser. Det skjer ikke av seg selv. Vi må gjøre to ting på politisk nivå. For det første må dagens offentlige virkemidler for å fremme innovasjon og næringsutvikling bli langt mer effektive, og de må spisses i retning av å støtte bedrifter som ønsker å satse i internasjonale markeder.

Flere virksomheter må mestre den tøffe konkurransesituasjonen internasjonalt. Det krever nye former for samarbeid mellom næringslivet, investorer og staten. Internasjonale markedsandeler og utenlandske investeringer i Norge må øke raskt om vi skal klare omstillingen uten nedskjæringer i velferdstilbudet.

På kort sikt trengs det et mål og en plan. Målet må være flere norske eksporteventyr. Planen må hjelpe oppstartsbedrifter å vokse, eksportere og ta internasjonale markedsandeler. Den må bygge på en anerkjennelse av at krisepakkene ikke har truffet gründere og vekstbedrifter godt nok, og den må være ambisiøs på bedriftenes vegne og inneholde treffsikre tiltak.

Et sted å starte for en slik plan er tiltak rettet mot kapital og tilgang på kompetanse, to elementer som er helt essensielt for enhver bedrifts vekst. Abelia håper finansminister Jan Tore Sanner (H) får med seg regjeringen på fire grep som hører inn i en nasjonal vekstplan.

  • For det første må den lage en ny og god opsjonsskatteordning som gjør det mulig og attraktivt å belønne kompetanse når lønnsmidler i oppstart- og vekstfasen ikke strekker til.
  • For det andre må regjeringen øke investeringsfradraget for aksjeinnskudd i oppstartsbedrifter.
  • For det tredje må Investinors midler til matching økes, om regjeringen mener alvor med sine vekstambisjoner.
  • For det fjerde er et viktig vekstmiddel å doble bevilgningen til inkubasjonsprogrammet.

Det er på tide med en ambisiøs vekstplan som hjelper flere oppstarts- og vekstselskaper å skyte fart, eksportere og ta internasjonale markedsandeler.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: