Mystiske kutt

Nyhet, Politisk sak, Innovasjon, Statsbudsjettet

Publisert

#205

Trine Ellingsen

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 legger opp til et kutt på 15 millioner kroner i klyngeprogrammet. -For meg fremstår det svært mystisk å kutte i noe man vet funker, sier leder for Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge, Trine Ellingsen.

- Klyngene har fått til enorme resultater med relativt lite midler. De er selve motoren i den omstillingen norsk næringsliv er inne i når det gjelder samarbeid, kompetansedeling og innovasjon. Når vi vet at selskaper som er del av næringsklynger har større verdiskaping og er mer innovative enn de bedriftene som ikke er del av klynger, er dette et virkemiddel som bør trappes opp og gis langsiktighet.

Forutsigbarhet for inkubatorene

Nytt av året er at en større pott med midler overføres til de nye regionene for at de skal ha en større rolle i regional næringsutvikling. Regionene vil blant annet få ansvaret for inkubatorprogrammet for utvikling av vekstbedrifter, et program av stor betydning for gründere. Det har vært mye usikkerhet knyttet til hva som vil skje fra og med 2020. Midlene vil videreføres på samme nivå som for 2019. I tillegg vil programperioden utvides til 2022.

- Vi er fornøyd med at regjeringen og fylkene ikke foretar seg noe i hui og hast. En utvidelse av programperioden gir inkubatorene forutsigbarhet. Nå blir det bedre tid på å få på plass en ordning som gir vekstbedrifter i hele landet et godt tilbud, sier Ellingsen.

FORNY på 2019-nivå

FORNY-programmet for kommersialisering av forskning holdes på samme nivå som i 2019. FORNY inngår i en ny og stor post, Sektorovergripende og strategiske satsinger. Midlene til FORNY er derfor ikke spesifisert, men det er ingen endringer planlagt for 2020.

- Vi skulle sett at bevilgningen til FORNY hadde økt da dette programmet er svært viktig for at TTOene skal lykkes med å kommersialisere forskning hos universitet, helseforetak og forskningsinstitutter. Ambisjonsnivået bør økses slik at forskningsresultatene i større grad kan komme samfunnet til gode.

Katapultkutt

Regjeringen kutter støtten til Norsk katapult med 25 mill. kr. Regjeringen ønsker å videreutvikle satsingen på testsentre, mener at den har kommet godt i gang, men at det har vist seg mer ressurskrevende enn antatt å få testsentrene opp å stå. En større del av bevilgningen skal gå til å få på plass bærekraftige forretningsmodeller i de eksisterende testsentrene.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: