Abelia

Innhold

Mer av det som virker

Nyhet, Innovasjon

Publisert

Kommersialiseringskonferansen 2015: Problemløsere som tar tak i globale utfordringer har fremtiden for seg, og kapital, kompetanse og kundeforståelse er sentrale faktorer for å ta ut potensialet.

Tirsdag 26. mai arrangerte Abelia og Foreningen for innovasjonsselskaper (FIN) Kommersialiseringskonferansen 2015, i samarbeid med Oslotech og Forskningsrådet. En rekke norske og internasjonale innledere sto på scenen, og bidro til en skikkelig feiring av Forskningsparkens 30 års jubileum. Det var høyt nivå av engasjement både i salen og på sosiale medier. Se en oppsummering av Twitter-aktiviteten rundt konferansen her.

Sveitserur eller løse deler?

Abelias direktør Håkon Haugli holdt et innlegg om hvilken rolle kommersialisering og innovasjon vil spille i omstillingen av Norge. - Det er stor forskjell på å ha et sveitserur eller å ha alle delene til et ur liggende på et bord, uansett hvor perfekte enkeltdelene er. Det er et tankekors at virkemidlene for kommersialisering av forskning og offentlige innkjøpsordninger er så dårlig sammenkoplet, sier Haugli.

Han understreket at Abelia og FIN mener det er behov for politiske tiltak for kapital i tidlig fase og viste til at kommersialisering i økende grad handler om å omfavne problemer, forstå kundebehov tidlig og utvikle internasjonalt ledende metodikk for forretningsutvikling.

Salg, salg, salg... og risikokapital

For mange oppstartsbedrifter glemmer at langsiktig lønnsomhet handler om salg, salg og atter salg. Likevel var flere innledere tydelige på at tilgang på risikokapital for de bedrifter som har gjort "leksen" sin spiller en viktig rolle. Abelia har tatt til orde for en pre-såkornordning på totalt 200 millioner kroner som nå utredes av regjeringen. Forslaget peker på TTO/inkubatorenes viktige rolle med å hjelpe med å få på plass et riktig gründerteam, kompetanse og kundefokus for å minimere investorrisiko.

- Norske gründere er ikke dårligere enn andre, og systemet med TTOer og inkubatorer har utviklet seg svært positivt de siste årene. Når et selskap først er rigget for vekst, er det ofte kapitaltilgang som vil avgjøre hvorvidt veksten kommer raskt eller ikke i det hele tatt. Det er ikke mangel på kapital i Norge, men politiske tiltak må til for å øke tilgangen på kapital i tidlig fase, sier Daniel Ras-Vidal, daglig leder i FIN, som mener at internasjonale eksempler som Chalmers Venture Creation er en inspirasjon for norske politikere til å få på plass pre-såkornordningen allerede i år.

Bedre flyt fra forskning til næringsliv

Professor Jørn Rattsø leder Produktivitetskommisjonen og ser et klart forbedringspotensial i det han omtalte som flyten fra forskning til næringsliv. Kommisjonen har uttalt at "det er et misforhold mellom hvor mye midler som bevilges over statsbudsjettet til forskning og hvor lite som bevilges til å ta resultatene i bruk og bringe dem til markedet", noe som Abelia også peker på i sitt innspill til statsbudsjett for 2016.

Kommersialiseringspanelet

Oslotech og Abelia ønsker å hente ut mer verdi av norsk forskning og øke kommersialiseringstakten i Norge. Inspirert av Rattsø og produktivitetskommisjonen, ble konferansen avrundet med lanseringen av et kommersialiseringspanel. Panelets hovedoppgave vil være å samle innspill og utarbeide et sett med konkrete forslag som så skal overleveres regjeringen.

Panelet består foreløpig av Abelias Håkon Haugli, Oslotech-sjef Karl-Christian Agerup, IFE-sjef Eva Dugstad, Life Science-nestor Hilde Steinegger fra BASF, forskningsdirektør Lars Høier i Statoil, dekan på UiO Morten Dæhlen og Anders Haugland fra Bergen Teknologioverføring (BTO).

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: