Abelia

Innhold

Medvind for nyskaperne

Nyhet, Innovasjon

Publisert

Det blåste en nyskapingsvind over Trondheim på denne ukens SIVANETT og FORNY-forum. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaken sa at regjeringen nå vil se hele verdikjeden fra forskning til kommersialisering i sammenheng og åpnet for taktskifte.

I løpet av tre intensive dager møttes inkubatorer, forretningsutviklere, investorer, forskere og TTOer i Trondheim for å diskutere hvordan man sammen skal få til et taktskifte for innovasjon i Norge. Verter var SIVA og Forskningsrådets FORNY2020-program, hvor sistnevnte i tillegg feiret 20 år med forskningsbasert nyskaping.

Både statssekretær Dilek Ayhan fra Nærings- og Fiskeridepartementet og Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var tydelige på at de forventer store saker fra innovatører og gründere når det gjelder å løse utfordringene og bidra til omstillingen Norge skal gjennom når oljeinntektene daler.

Har ikke vært flinke nok

En offensiv, men delvis selvkritisk minister pekte på at det politiske Norge ikke har vært flinke nok til å legge til rette for hele verdikjeden fra forskning til kommersialisering og utvikling av flere vekstbedrifter. Han pekte på at det er hull i verdikjeden når det gjelder å mobilisere mer privat risikokapital til tidlig fase, og at han er i tankeboksen når det gjelder hvordan dette skal løses. Abelias bransjeforum Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN) har utviklet et forslag til en nasjonal pre-såkornordning som ble trukket frem av flere talere som det som trengs for å tette kapitalhullet Røe Isaksen beskriver.

Evaluering legges frem i juni

Kommersialisering av forskning og bedre utnyttelse av de milliardene som brukes på forskning i Norge var et tilbakevendende tema i Isaksens innlegg, og han ser frem til at evalueringen av virkemiddelapparatet for kommersialisering av offentlig finansiert forskning legges frem av NIFU på oppdrag av Kunnskapsdepartementet i juni. Daglig leder i FIN, Daniel Ras-Vidal, som deltar i en ressursgruppe tilknyttet evalueringen sier at pilene peker oppover for Norges TTOer (Teknologioveføringskontorer), som produserer stadig bedre resultater.

- Alle vi som brenner for nyskaping og verdiskaping ble nok enda sterkere i troen etter å ha hørt Røe Isaksen fortelle om at de nå åpner for helt nye grep. Det første som bør gjøres er å lansere pre-såkornordningen i revidert budsjett 12. mai, slik som forutsatt av Stortinget, samt styrke FORNY-programmet ytterligere. Det vil rigge Norge for omstillingen, sier Ras-Vidal.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: