Kommersialiseringssuksess fra SINTEF

Nyhet, Innovasjon

Publisert

I løpet av de siste to ukene har SINTEFs kommersialiseringsselskap Sinvent solgt sine andeler i selskapene Gas Secure og Resman. Verdien for begge selskapene er svimlende 1,5 milliarder kroner.

- Dette viser at norsk forskning kommersialiseres som aldri før og at norske gründere, TTOer og kapitalmiljøer sammen utvikler verdensledende selskaper, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia.

Det er de to gründerne Anne Dalager Dyrli og Fridtjof Nyhavn som skal ha den største æren for milliardsuksessen Resman, men det har også vært to meget spennende uker for Anders Lian, leder for SINTEFs kommersialiseringsselskap Sinvent. Først ble selskapet Gas Secure, som lager gassdetektorer som monteres for å beskytte ansatte og infrastruktur på oljeinstallasjoner mot eksplosjonsfare, solgt til tyske Dräger for over 500 millioner kroner. Frem til da var dette det beste salget Sinvent hadde vært med på. I dag ble det kjent at selskapet Resman, som bygger på teknologi utviklet av Abelia-medlemmene SINTEF og Institutt for energiteknikk, IFE, ble solgt for over 1 milliard kroner til oppkjøpsfondet Nordic Capital.

Anders Lian uttaler til Adresseavisen at Resman er det beste salget de har gjort noen gang og vektlegger at de nå sitter igjen med en god slump penger som skal brukes på å utvikle nye forskningsbaserte oppstartsselskaper.

- Vi er veldig fornøyde med å ha vært på prosessen med å omgjøre denne unike teknologien og tilhørende produkt til et solid selskap med stor suksess. Dette viser at vi leverer på vårt samfunnsoppdrag med å utvikle nye bedrifter gjennom en sunn kommersialiseringsmodell, sier Lian.

Kjerneteknologien i Resman er trådløs overvåking av oljebrønner ved hjelp av sporstoffer. De har 65 ansatte og omsatte for 210 millioner kroner i 2014. Sinvent er medlem i Abelias bransjeforum Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN), og er en av syv norske teknologioverføringskontorer (TTO) som kommersialiserer forskning. Denne virksomheten finansieres av Forskningsrådets kommersialiseringsprogram FORNY2020.

- Kommersialisering av forskning gir resultater og er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vi mener at kommersialiseringsprogrammet FORNY2020 derfor må få økt sine årlige bevilgninger til 300 millioner kroner i statsbudsjettet for 2016 – i tråd med Regjeringens politikk for å lykkes med omstilling. Hvis det gjøres kan jeg garantere at vi vil se enda flere suksesser som Resman og Gas Secure fremover, sier Daniel Ras-Vidal, daglig leder i FIN.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: