Abelia

Innhold

Klyngene skal omstille Norge

Nyhet, Innovasjon

Publisert

Et nytt program skal spre spisskompetanse fra klynger for å øke næringslivets innovasjons- og omstillingstakt. – Riktig satsing til rett tid, sier Håkon Haugli i Abelia.

I dag offentliggjorde Regjeringen oppstarten av pilotprogrammet Klyngene som omstillingsmotorer. I første fase skal de tre klyngene NCE Systems Engineering i Kongsberg, NCE Raufoss og NCE Smart Energy Markets i Halden bidra til å spre sin spisskompetanse til andre deler av næringslivet.

– Det er veldig bra at regjeringen velger å mobilisere kraften og spisskompetansen i klynger og innovasjonsselskaper for å få fart på omstillingen og spre kunnskapen slik at også andre næringer kan øke sin konkurranseevne. Næringslivet trenger slike initiativ, ikke minst fordi en ny SSB-rapport viser at Norge er mindre produktivt enn antatt, sier Daniel Ras-Vidal, daglig leder i FIN og innovasjonspolitisk seniorrådgiver i Abelia.

Vi spurte de tre klyngelederne om hvordan de skal omstille Norge med den nye satsingen Klyngene som omstillingsmotorer?

Knut H. H. Johansen, styreleder i NCE Smart Energy Markets

Det er i gang en massiv revolusjon innenfor IT-området – denne revolusjonen innebærer et fundamentalt skifte i teknologiplattform innenfor de fleste bransjer. Big Data og Internet of Things er ikke lenger fremtid – det er nåtid. Det blir kritisk for konkurransekraften å benytte og utvikle produkter og tjenester med utgangspunkt i denne nye virkeligheten. NCE Smart Energy Markets har bygget opp et meget sterkt og ledende miljø innenfor Big Data og Internet of Things. Det er i dag et stort underskudd i Norge på denne type kritisk kompetanse og NCE Smart Energy Markets vil derfor samarbeide med flere av de andre GCE, NCE og Arena klyngene i tillegg til relevante fagmiljøer for å spre denne kompetansen til en størst mulig del av relevant næringsliv.

Torkil Bjørnson, daglig leder i NCE Systems Engineering Kongsberg

Kongsbergindustrien har en lang suksessfull omstillingshistorie basert på innovasjon. Systems Engineering har vært hovedpilaren i denne suksessen. Systems Engineering (SE) er en optimal tilnærming for helhetlig løsning av kunders komplekse utfordringer. Vi validerer tekniske systemløsninger gjennom hele deres planlagte levetid og setter ny teknologi i arbeid raskt. Dette er derfor velegnet til omstilling og innovasjon på tvers av bransjer og noe som mange klynger etterspør. Vårt høye kostnadsnivå må kompenseres med høyt kunnskapsnivå for å gi mer effektive innovasjonsprosesser.

Sverre Narvesen, daglig leder i NCE Raufoss

Det er inspirerende at det nå satses sterkere på norsk produktivitet og global konkurransekraft. NCE Raufoss er en del av en global industristruktur hvor vi leverer produkter til verdens mest krevende kunder innen Automotive og Forsvarsvirksomhet. Vår konkurransekraft kommer ikke fra naturgitte fortrinn. Det er innovative mennesker i en sterk prestasjonskultur som gjør at vi vinner. Vi har bygget en struktur for deling av kunnskap hvor industri og akademia er integrert. Vi ser fram til å forsterke samarbeidet med andre klynger og industrimiljøer og sammen øke konkurransekraft og innovasjoner på tvers av bransjer slik at vi skaper grunnlag for framtidig industriproduksjon i Norge.

Nyheten ble sluppet hos Abeliamedlemmet Devotek. - Kongsberg er utnevnt som nasjonal omstillingsmotor fra regjeringen innenfor innovasjon. Det er fantastisk sier hovedeier i Devotek Per Håvard Kleven til Laagendalsposten i en kommentar.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: