Abelia

Innhold

Klar til å løfte frem nye helseløsninger

Nyhet, Helse, Innovasjon

Publisert

- Oslo Medtech utgjør paraplyen for en ny type helsebedrifter som vil endre måten vi tenker om helse på fremover, sier Abelia-sjef Håkon Haugli.

Norsk helsevesen står foran store endringer i tiden som kommer. Sist uke besøkte NHO-president Kristin Skogen Lund og Abelia-sjef Håkon Haugli helseklyngen Oslo Medtech, for å ta en kikk på fremtidens helseløsninger.

Der ble de møtt av 16 av Norges mest lovende gründerselskaper innenfor helseteknologi. Klyngesjef Kathrine Myhre fikk i vår tildelt utmerkelsen National Centre of Expertice (NCE) av Innovasjon Norge.

- Vi står foran et veiskille i pasientbehandling. Pasientene tar mer og mer kontroll over sin egen hverdag, sin behandling og sin diagnostisering. Oslo Medtech utgjør paraplyen for en ny type helsebedrifter som vil endre måten vi tenker om helse på fremover, sier Abelia-sjef Håkon Haugli.

Unike fortrinn

Han er opptatt av at Norge også har unike fortrinn på området.

- Norge har kanskje verdens beste helseregistre, og sitter på en gullgruve av helsedata som kan brukes til å forske på og kommersialisere nye typer behandlinger, sier Haugli.

Medtech-næringen har 37 milliarder i omsetning og en verdiskaping på 15 milliarder kroner i Norge. Oslo Medtech har satt seg som mål å lede an gjennom å være en av verdens mest innovative helseklynge i 2020.

- Norske helseteknologiselskaper er nødt til å satse internasjonalt fra første dag. Norge er et lite hjemmemarked, og skal du lykkes som gründer innenfor helse, må du planlegge for markedsintroduksjon, salg og skalering for det internasjonale markedet, sier Oslo Medtech-sjef Kathrine Myhre.

Flere planer

Møtet kom i stand etter at helse er satt høyt på agendaen hos både NHO, Abelia og Legemiddelindustrien.

De tre organisasjonene vil sammen med Oslo Medtech jobbe for å skape en ny type dynamikk i helsemarkedet.

I første fase handler det om å få maksimalt ut av viktige signaler i regjeringens nylig fremlagte planer for helsesektoren.

I en ny plan for sykehusene fastslås det at:

"Pasientene ønsker å delta i egen behandling og forebygge sykdom. Det er viktig at helsetjenesten legger til rette for dette, slik at helsearbeidere får bruke kompetansen riktig, og pasientene får tatt i bruk egne ressurser".

I handlingsplanen for HelseOmsorg21 fremheves det at:

"Regjeringa vil setje pasientane og deira behov i sentrum for desse endringane. Endringane gir oss samstundes høve til å byggje ny næringsverksemd og verdsleiande forskingsmiljø i Noreg".

- Oslo Medtech er det fremste miljøet i Norge, og gjør en fremragende jobb med å koble akademia, oppstartsbedrifter og investorer. Skal Norge lykkes trenger vi bedre kapitalitilgang, satsing på innovative anskaffelser og innovasjon. I oppfølgingen av møtet vil NHO, Abelia og LMI jobbe med å konkretisere og videreutvikle felles satsingsområder for å etablere helse som et næringspolitisk satsingsområde, fastslår Tarje Bjørgum i Abelia.

 

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: