Imot nedleggelse av Siva

Nyhet, Innovasjon

Publisert

#205

Trine Ellingsen

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å dele opp og flytte Sivas virksomhet. - Et dårlig forslag, som ikke vil gi ønsket effekt, mener FIN-Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge.

- Det er vanskelig å se at de foreslåtte endringene om å dele opp Sivas virksomhet skal ha noen effekt på det overordnende målet med virkemiddelgjennomgangen, om et mer effektivt og brukervennlig virkemiddelapparat. Vi er imot dette, og tror at dersom dette blir gjennomført vil det som fungerer bra i dag forvitre, sier Trine Ellingsen, daglig leder i FIN - Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge.

I revidert nasjonalbudsjett (RNB) foreslår regjeringen å overføre Sivas programvirksomhet til Innovasjon Norge, å overføre Sivas eierskap i innovasjonsselskaper til kommuner, fylkeskommuner eller andre aktuelle eiere samt at eierskapet til inkubasjonsprogrammet overføres fra Nærings- og fiskeridepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Endringene er en del av den store virkemiddelgjennomgangen. Sivas fagmiljø i Trondheim skal ikke legges ned, men bli en del av Innovasjon Norge.

- Det er avgjørende at et selvstendig Siva består med ansvar for sin programvirksomhet og at Sivas nasjonale eierskap videreføres. Sammen er dette virkemidler og en nasjonal struktur som har skapt svært gode resultater ved å jobbe gjennom innovasjonsselskaper som inkubatorer, sier Ellingsen.

Å flytte programvirksomheten kan bety økt byråkrati
- Siva har god kompetanse og en kultur for å forvalte slike samspillsvirkemidler slik at de kommer effektivt til bruk gjennom innovasjonsselskaper som har gitt svært gode resultater. Denne innovasjonsstrukturen som Siva forvalter, har også vært helt avgjørende for å snu seg raskt rundt i koronapandemien som har gitt rekordresultater, sier Anne Cathrin Østebø, styreleder i FIN.

Sivas årsrapport viser at det i 2020 var en 30 prosent økning i antall bedrifter som fikk bistand fra inkubatorer og næringshager, og det var en rekord i antall nye bedrifter som fikk bistand av inkubatorene til å utvikle sin virksomhet, hele 51 prosent.

- Sivas programvirksomhet fungerer bra i dag, men det har vært en del styr med Innovasjon Norges måte å forvalte klyngeprogrammet på i det siste, sier Østebø.

Det er en god idè at de virkemidlene som har mye til felles legges til den samme virkemiddelaktøren.

-Vi mener at det er mye å hente på å flytte klyngeprogrammet over til et selvstendig Siva, så kan Siva rendyrkes som en virkemiddelaktør for innovasjonsselskaper og indirekte samhandlingsvirkemidler, og Innovasjon Norge jobbe med det de er best på, å bevilge midler og lån direkte til bedrifter, sier Østebø.

-Vi har ingen tro på at Sivas ubyråkratiske måte å jobbe på gjennom innovasjonsselskaper, vil la seg videreføre om den blir en del av en større organisasjon som Innovasjon Norge. Et selvstendig Siva i Trondheim bør kunne fortsette å jobbe effektivt gjennom innovasjonsselskaper fordi det har vist seg å komme vekstbedrifter til gode og har skapt gode resultater i etablert næringsliv, sier Østebø.

Sivas eierskap i innovasjonsselskaper må videreføres
Siva er i dag minoritetseier i over 70 innovasjonsselskaper, og den er den eneste eieren i alle disse selskapene. Gjennom eierskap er de ulike innovasjonsselskapene bundet sammen til en nasjonal struktur, slik at kompetanse og nettverk effektivt kan deles mellom selskapene og innovasjonssystemene de er en del av. Eierskapet sikrer også nærhet til industrien i hele landet.

- Det har blitt gjennomført noen undersøkelser i 2020 som viser at Siva oppleves som en eier med en unik og relevant kompetanse på etablering og utvikling av innovasjonsselskaper. Undersøkelsene viser videre at Sivas eierskap har vært utløsende for øvrige eieres investeringer, og at øvrige eiere selv mener at de ikke besitter samme kompetanse som Siva i å utvikle innovasjonsselskap, sier Ellingsen.

- Vi mener at Sivas eierskap i innovasjonsselskaper bør videreføres som i dag. Det sikrer nærhet til industri i hele landet. Det har også blitt enda viktigere etter at fylkeskommunene overtok oppdragsgiveransvaret for inkubasjons- og næringshageprogrammene fra 1.1.2020. Eierskap i innovasjonsselskap på tvers av fylkesgrenser er et virkemiddel for å unngå fragmentering som bidrar til samarbeid og kompetanseutveksling på tvers til det beste for utvikling av norsk næringsliv. Dette er også bakgrunnen for at virkemiddelgjennomgangen anbefalte at Sivas eierskap i innovasjonsselskaper videreføres, sier Ellingsen.

Eierskapet for inkubasjonsprogrammet bør ligge hos Næringsdepartementet
Å overføre eierskapet for inkubasjonsprogrammet fra Nærings- og fiskeridepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, mener FIN er et uheldig grep.

- Inkubatorene driver med næringsutvikling og verdiskaping og hører hjemme i Nærings- og fiskeridepartementet, avslutter Ellingsen.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: