Abelia

Innhold

Her er en modell for opsjonsskatt som kan lokke de beste hodene til vekstselskaper

Nyhet, Kommentar, Innovasjon

Publisert

#205

Mann ser i kameraet.

Dagens norske opsjonskatteordning er et sløvt og ubrukt våpen i kampen om de beste hodene. Ordningen er komplisert og upraktisk.

Innlegget er tidligere publisert i Dagens Næringsliv.

Ansattes medeierskap i egen bedrift løfter produktiviteten og demper ulikhetene, skriver sjeføkonom Svein Eide i DN 29. januar. Medeierskap er også viktig for å løse en stor utfordring mange norske bedrifter sliter med: tilgang på kompetanse.

Norske oppstart- og vekstselskap sliter med å tiltrekke seg og beholde nøkkelkompetanse. Rett kompetanse er avgjørende ikke bare for det enkelte selskap, men for norsk næringsliv som helhet. Skal vi øke norsk produktivitet de kommende årene, må de mindre gründerselskapene vi ser i dag få vokse til å bli fremtidens eksportmaskiner.

De mindre selskapene kan ikke konkurrere med det etablerte næringslivet på lønn, godtgjørelser og jobbtrygghet. Derfor trenger de andre incentiver som gjør dem attraktive i arbeidsmarkedet. Et slikt incentiv kan og bør være en velfungerende opsjonskatteordning.

I kampen om de beste hodene er dagens opsjonskatteordning dessverre et sløvt og ubrukt våpen. Ordningen er både komplisert og upraktisk. I dag er det slik at den ansatte må betale skatt den dagen opsjonsavtalen innløses i aksjer. I praksis betyr dette at en arbeidstager både må betale for aksjene – som forutsetningsvis er verdt mye mer enn kjøpesummen på dette tidspunktet – og skatt på verdistigningen i opsjonsperioden. Det er ikke attraktivt.

Fraværet av en ordning som fungerer, betyr også at norske virksomheter står svekket i konkurransen med bedrifter fra andre land. Sverige knuser oss på alle gjeldende indikatorer for innovasjon og omstilling, og særlig innenfor den viktigste driveren for økonomisk vekst: ikt og digitalisering. En av årsakene er at svenskene har en opsjonsskattemodell som virker.

Et samlet storting har erkjent at noe må gjøres, men dessverre har det skjedd svært lite. Derfor har Abelia nå sendt regjeringen forslag til en helt ny beskatningsmodell. Kort oppsummert bygger modellen på følgende prinsipper:

  • Langt flere vekstselskaper må kunne bruke opsjonsprogrammet for å tiltrekke seg kompetente medarbeidere
  • Opsjonsgevinster må beskattes som kapitalinntekt
  • Beskatning først når aksjen selges

En god opsjonsskatteordning er vinn-vinn-vinn for arbeidstager, arbeidsgiver og norsk økonomi. Det vil gjøre norske oppstarts- og vekstselskap konkurransedyktige, det vil bidra til å utjevne ulikhet og sikre fremvekst av nye bedrifter og arbeidsplasser i Norge.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: