Abelia

Innhold

Frykter kroken på døren for såkornfondene

Nyhet, Innovasjon

Publisert

Abelia og resten av næringslivet frykter at en offensiv fra skattemyndighetene kan stoppe vekstkapitalen til gründere i Norge.

Skatteetaten har gjennomført kontroll av fond og forvaltningsselskap knyttet til den norske såkornbransjen, og varslet ileggelse av merverdiavgift. For mange forvaltere kan dette innebære en avgiftsberegning av rundt 50 prosent av honoraret som faktureres til og betales av fondene.

- Å avgiftsbelegge såkornfondenes oppfølging av selskaper i tidlig-fase kan slå beina under en helt avgjørende innovasjons- og gründersatsing i Norge. Vi er veldig bekymret for konsekvensene av dette, sier Håkon Haugli i Abelia.

Det har tidligere vært en klar forståelse at såkornvirksomhet skal være unntatt merverdiavgift. Næringslivet mener offensiven til skattemyndighetene er i strid med intensjonen bak merverdiavgiftsloven og snart 15 års praksis. Det var bakgrunnen for at Abelia og NHO sendte et brev til skattedirektøren der de påpekte de urimelige kravene.

- Norge trenger flere og mer robuste såkornfond. Myndighetene kan ikke legge avgifter på det de ønsker mer av. Vi forventer at finansministeren rydder opp i dette, alternativt må det bli en sak for Stortinget, sier Haugli.

Har sendt bekymringsmelding

Daglig leder Daniel Ras-Vidal i Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN), som er et bransjeforum i Abelia, reagerer også på Skatteetatens iver etter å ilegge merverdiavgift.

- En ny rapport fra Menon viser økende investorinteresse for forskningsbaserte selskaper. Norge trenger flere gründerbedrifter som vokser, og regjeringen legger frem en gründerplan i neste uke. Vi forventer en tydelig strategi for økte investeringer i norske vekstbedrifter, og her har skattemyndighetenes iver etter å skattlegge såkornaktørene ingen plass, sier Ras-Vidal.

Knut T. Traaseth i Norsk Venturekapitalforening (NVCA) har sendt en bekymringsmelding til næringsminister Monica Mæland. I brevet skriver han at vinden de siste to årene har snudd for økosystemet for vekstkapital i Norge, og at det i dag er et momentum for tidligfaseselskaper og gründerskap.

- Derfor er jeg svært bekymret for at skattemyndighetene har startet en offensiv mot forvaltere av såkornfond. Utsiktene burde være lyse, men dessverre har horisonten mørknet til. Forvaltningsmiljøene har ikke økonomisk evne til en slik avgiftsmessig belastning. I ytterste konsekvens vil dette bety kroken på døren for de miljøene som forvalter såkornordningene, sier Traaseth.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: