Abelia

Innhold

Dommen over virkemiddelapparatet

Nyhet, Innovasjon

Publisert

Mandag lanseres NIFUs evaluering av virkemiddelapparatet for kommersialisering av forskning. - Det grundigste arbeidet for å beskrive, analysere og forbedre kommersialisering av forskning i Norge hittil, sier Daniel Ras-Vidal.

I 2014 fikk NIFU i oppdrag av regjeringen å evaluere virkemiddelapparatet for kommersialisering av offentlig finansiert forskning. Mandag 17. august er det endelig klart for lansering. Da skal rapporten overleveres til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen under et arrangement på Arendalsuka.

Daniel Ras-Vidal er daglig leder for FIN (Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge), og er en av arrangørene bak lanseringsarrangementet. - Denne evalueringen er det mest grundige arbeidet for å beskrive, analysere og forbedre kommersialisering av forskning i Norge hittil, sier han og legger til at han håper folk fra hele øko-systemet for innovasjon møter opp eller følger med via stream; forskere, gründere, investorer, offentlig virkemiddelapparat, næringslivsaktører, universiteter og politikere.

Forventer offensive tiltak

- Jeg håper og tror at evalueringen foreslår offensive tiltak for å øke kommersialiseringen av forskning i Norge. Spesielt må behovet for økt bidrag fra topp industriekspertise og investorer adresseres. Flinke folk må lokkes til å bidra med sin kommersielle kompetanse gjennom tiltak som kobler dem sterkere mot forskningsmiljøene. Dette kan enkelt gjøres gjennom de etablerte teknologioverføringskontorene (TTO) og innovasjonsselskapenes inkubatorer, sier Ras-Vidal.

I tillegg forventer jeg forslag om økt satsing på studententreprenørskap gjennom bedre samkjøring og samarbeid mellom universitetenes entreprenørskapsprogrammer og TTOer og inkubatorer i de lokale øko-systemene for innovasjon.

Anbefalinger til kunnskapsministeren

- Kunnskapsminister Røe Isaksen bør begynne med å bevilge ytterligere 60 millioner kroner til pre-såkornordningen rettet mot TTO/inkubatorer, da dette er et tiltak spesifikt utformet for å mobilisere privat kapital og kompetanse til de mest lovende prosjektene i tidlig fase, forteller FIN-lederen. - Videre bør han fortsette regjeringens prisverdige opptrapping av FORNY2020 til 300 millioner kroner/år, da dette er det sentrale programmet for kommersialisering av norsk forskning.

I tillegg mener Ras-Vidal at kommersialisering må inn som et av resultatmålene i tildelingsbrevene til universitets- og høyskolesektoren, samt at universitetene må mobilisere sitt regionale omland av næringsliv til å bidra mye sterkere finansielt og kompetansemessig enn i dag. - Det kan bety at flere etablerer eller styrker vellykkede tiltak som NTNU Discovery, et "proof-of-concept" fond som med små midler har vært fødselshjelper for flere vellykkede vekstbedrifter. Hvis etablerte større bedrifter kunne bidra med sin kompetanse og litt av sin kapital inn i slike strukturer, så er det vinn- vinn for dem selv, gründerne, forskningsmiljøene og samfunnet, avslutter Ras-Vidal.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: