Alle snakker om gründere

Nyhet, Kommentar, Innovasjon

Publisert

#205

Leder for innovasjon og næringsutvikling i Abelia Eline Oftedal. Foto: Øyvinn Myge

Alle snakker om gründere og oppstartsselskaper, og veldig mange gjør noe med det. I fjor kunne vi registrere 60 000 nye virksomheter i Norge. Men, det er ikke til å komme unna spørsmålet om vi innoverer for å innovere eller for å levere.

Innlegget er tidligere publisert i Finansavisen, skrevet av Eline Oftedal leder for innovasjon og næringsutvikling i Abelia.

Digitalisering muliggjør økt effektivitet i mange sektorer. For at Norge skal dra størst mulig nytte av digitalisering, både i effektivisering og i innovasjon, må innovasjonsselskapene overleve “dødens dal”.

Men, det er ikke til å komme unna spørsmålet om vi innoverer for å innovere eller for å levere. Ifølge SSB er det kun 27% av nyetablerte foretak som er aktive etter fem år 

Hvorfor er det så viktig med oppstartsselskaper? Det er fordi vi i Norge må skape arbeidsplasser og eksportinntekter som skal fylle et stort tomrom etter mange tiår med store og sikre inntekter fra olje- og gassektoren. 

Det gründes mer enn før og det startes foretak hver eneste dag. Hva er det da som mangler? Det er skalering. Ny teknologi, nye løsninger og nye produkter som utvikles i norske hus og hytter må bli større, og de må bli stabile. De må bringe noe til torgs, levere noe markedet vil ha – aller helst det internasjonale markedet. Og de må forbli i Norge.

Fra oppstart til oppskalering

En oppstartsbedrift kjennetegnes ved at de tester ut ideer og produkter på markedet, en skaleringsbedrift er ferdig med dette og har et produkt. Utfordringen for skaleringsfasen er ofte at de ikke har penger og kompetanse til å få produktet ut i markedet i et volum som gjør at de kan vokse.

Tilgangen på kapital har bedret seg for oppstartsselskap de siste årene. Men, den kan og bør bli bedre.

Situasjonen for de som har kommet til skaleringsfasen er en annen; Det ikke like lett å tiltrekke seg kapital når alle de kule ideene som har blitt kastet rundet er lagt på hylla og produktene er ferdig definert. Fokus skifter fra vidløftige ideer, store tanker og mye prøving og feiling rundt produktutvikling – til struktur, organisering og markedsplaner.

Det er ikke bare kapital oppskaleringesbedrifter trenger – de trenger hjelp og støtte fra erfarne bedriftsledere.

I Norge har vi gode nettverk for oppstartsbedrifter, og en rekke viktige støtteordninger. Vi må se det som del av en prosess fra gründer til stabil vekstbedrift. Vi må har gode ordninger i det offentlige virkemiddelapparatet som hjelper oppstartere til å bli oppskalerere.

Norge må ha som mål å gå fra å være et land med mange oppstartsbedrifter til å bli et land med mange oppskaleringsbedrifter.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: