Abelia

Innhold

Nytt styre i FIN

Nyhet, Innovasjon

Publisert

#205

Styret i FIN. Fra øverst til venstre: Anne Cathrin Østebø, styreleder (Validé), Frank Larsen, nestleder (Klosser Innovasjon AS), Hilde Indresøvde (VIS AS) Fra nederst til venstre: Haakon Skar (6AM Accelerator AS), Kathrine Myhre (Norway Health Tech), Per Erik Dalen (ÅKP AS).

Validé-direktør Anne Cathrin Østebø er ny styreleder i FIN - Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge. Frank Larsen er ny nestleder, og Hilde Indresøvde og Kathrine Myhre nye styremedlemmer.

På FINs årsmøte nylig, ble mangeårig styremedlem Anne Cathrin Østebø valgt som ny styreleder. Anne Cathrin er administrerende direktør i Validé – Rogalands innovasjonsselskap. Hun tar over etter Anders Haugland, mangeårig styreleder fra VIS.

- Jeg ser frem til å lede an i det arbeidet vi har foran oss. FIN har en viktig rolle i å synliggjøre, påvirke og samordne den nasjonale innovasjonssatsingen. Dagens situasjon viser at det er særdeles viktig at vi koordinerer oss for å sikre at vi sammen legger til rette for og skaper det beste, mest bærekraftige, kreative og robuste næringslivet Norge kan ha. Da må vi innovasjonsselskap ha en klar og tydelig stemme på hva som må til og vi må jobbe sammen med bedriftene, virkemiddelapparat og politikere.

Frank Larsen, administrerende direktør i Klosser Innovasjon ble valgt som ny nestleder. Hilde Indresøvde, som til daglig leder start/skalering i VIS, og leder av klyngen Norway Health Tech, er helt nye til styret. Haakon Skar fra 6AM Accelerator ble gjenvalgt og Per Erik Dalen fra ÅKP var ikke på valg.

- Jeg er svært fornøyd med å ha et styre med så bred kompetanse og erfaring. Det er viktig for vårt arbeid med å styrke innovasjonsselskapenes rammebetingelser, slik at de på best mulig måte kan bidra i utviklingen av morgendagens næringsliv, sier daglig leder i FIN, Trine Ellingsen.

FIN representerer store og små innovasjonsselskap fra hele landet. Medlemmer er forsknings- og kunnskapsparker, inkubatorer, klynger, teknologioverføringskontor og testsentre. FIN er en bransjeforening i Abelia.

FINs styre:

  • Anne Cathrin Østebø, styreleder, Validé AS
  • Frank Larsen, nestleder, Klosser Innovasjon AS
  • Hilde Indresøvde, VIS (Vestlandets Innovasjonsselskap) AS
  • Haakon Skar, 6AM Accelerator AS
  • Kathrine Myhre, Norway Health Tech
  • Per Erik Dalen, ÅKP AS

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: