Investeringsincentiver for unge vekstselskaper

Forslag til skatteendringer for å øke tilgangen av egenkapital for unge vekstselskaper.

Tilgang på kapital er avgjørende for innovative bedrifter som utvikler nye produkter, teknologier og tjenester som ennå ikke finnes på markedet. For at slike bedrifter skal vokse kreves en kombinasjon av offensive og dyktige entreprenører, kompetent kapital og et betalingsvillig marked. Risikokapital skaper rom for vekst, men investeringene har dessverre vært på vikende front i Norge, særlig i bedriftenes tidligste utviklingsfaser og i økende grad etter finanskrisen.

Det norske skattesystemet favoriserer i høy grad passive investeringer i eiendom, selv i et boligmarked som oppviser bobletendenser. Det er dårlig nytt for omstillingen av norsk økonomi. Vi har derfor bestilt denne rapporten for å få et faglig underlag for ulike skattemessige virkemidler som mobiliserer privat kapital gjennom å gjøre det mer attraktivt å sette penger i nye bedrifter og skape arbeidsplasser.

Stortingsflertallet ba i budsjettforliket for 2016 regjeringen om å "utrede ulike modeller for skatteincentiver/skattefradrag for langsiktige investeringer i oppstartselskap bl.a. basert på den svenske investeraravdrag og den britiske SEIS-ordningen og legge dette frem for Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2017."

Det svenske investeraravdraget har ikke virket etter hensikten i Sverige, da selve incentivet trolig har vært for svakt, samt at det kun har vært rettet mot investerende privatpersoner, ikke aksjeselskaper. Vi ønsker med dette prosjektet å fokusere på de britiske ordningene, herunder SEIS (Seed Investment Enterprise Scheme). Vi håper at denne rapporten kan være til hjelp i arbeidet med å etablere bedre skattemessige vilkår for invest-eringer i fremtidens vekstbedrifter.

Last ned publikasjon

Rapporten er utarbeidet av Ny Analyse på oppdrag fra Abelia, FIN og Norsk Venturekapitalforening.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: