Abelia

Innhold

Høringsinnspill på utredning av insentiver for kommersialisering av forskningsresultater i UH-sektoren

Dette er FINs høringsinnspill på utredningen om insentiver for kommersialisering av forskningsresultater i UH-sektoren

Nærings- og fiskeridepartementet har tatt initiativ til utarbeidelse av en rapport (les rapporten her) som ser på hvordan vitenskapelig ansatte og studenter ved universiteter og høyskoler motiveres til å kommersialisere sin forskning. Denne er sendt på høring, og FIN har sendt svar på dette.

Rapporten inneholder en del gode betraktninger og forslag. For eksempel tydeligere målstyring av universitetene og tilknyttede TTOer, økte finansieringsmuligheter for TTOene, insentiver og merittering av innovasjon i akademia.

På generelt grunnlag er vår kommentar at rapporten med varierende grad av presisjon beskriver dagens aktører og hvordan forskere ved de største universitetene insentiveres. Publikasjonen bærer preg av at det har blitt arbeidet med informasjonsinnhentingen over noe tid. Den beskriver derfor en virkelighet som TTOene delvis ikke kjenner seg igjen i. I tillegg er det til tider vanskelig å se sammenhengen mellom utredningen og de syv spesifikke anbefalingene. Hvordan man skal forholde seg til dagens situasjon hvor flere offentlige aktører sammen eier en TTO, og deler på ressurser og kostnader er vanskelig å se i forslagene. Det er vel og bra at man ønsker å sette krav til institusjonene, å insentivere flere forskere og bedre legge til rette for at disse lykkes med innovasjonsarbeidet, men det er ikke det samme som at man skal bygge ned og redusere den økonomiske handlekraften til de verktøyene som har stått for sektorens profesjonalisering og betydelige fremgang de senere år.

Rapporten lister opp 7 konkrete forslag som vi kommenterer på. Last ned høringsinnspillet og les mer der.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: