Abelia

Innhold

Høringssvar fra Abelia – Kapital i omstillingens tid (NOU 2018:5)

Dette er Abelias svar på høringen for NOU 2018:5 - Kapital i omstillingens tid.

Et velfungerende kapitalmarked er avgjørende for norsk næringsliv, økonomi og velferdsstatens bærekraft. Kapitaltilgangsutvalget peker på de områder hvor utfordringene er størst og har flere forslag som nå bør omsettes til konkrete politiske endringer.

Dette handler om utformingen av, størrelsen på og langsiktigheten i statens engasjement i såkorn- og venturefasen gjennom et nytt fond-i-fondmandat, behovet for vesentlig bedre opsjonsbeskatning og avviklet formuesskatt. Videre sterkere skatteinsentiver for investeringer i unge selskaper og raskere og mer proaktiv tilrettelegging av folkefinansiering i Norge på lik linje med andre EU-land.

Sammen med sterkere satsing på virkemidler for vekstbedrifter med internasjonalt potensial og kommersialisering av forskning vil dette øke kapitaltilgangen til bedrifter med lønnsomme prosjekter og vesentlig styrke vekst og verdiskaping i Norge på både kort og lang sikt.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: