Abelia

Innhold

Høringsinnspill om endringer i Skattefunn

Foreningen for Innovasjonsselskaper i Norge (FIN) har levert høringsinnspill på forslag til endringer i Skattefunn-ordningen, en av de mest populære fradragsordningen for norsk teknologinæring.

Finansdepartementet sendte 9. mai 2019 på høring forslag (les høringsnotatet her) om endringer i Skattefunn-ordningen. I høringsnotatet gjennomgår departementet en rekke forslag til endringer i dagens regelverk som foreslås å tre i kraft fra og med 2020. Forslagene er basert på en evaluering foretatt av Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA). I evalueringen konkluderer SØA at Skattefunn er et egnet virkemiddel for å øke FoU-investeringer i næringslivet, som bidrar til nyskaping og økt produktivitet, samtidig som den kommer med flere konkrete anbefalinger som er ment å gjøre ordningen enda bedre.

FIN mener at eventuelle endringer i Skattefunn-ordningen bør fortsette å stimulere til økt FoU blant SMB, slik det opprinnelige formålet med ordningen var. Vi mener at SØAs forslag om å øke maksimal timesats for interne personalkostnader fra 600 kr. pr. time til 700 kr. pr. time er et skritt i riktig retning, men at denne bør justeres ytterligere opp for å reflektere bedriftenes reelle utgifter. Videre støtter vi forslaget om at timesatsen bør reguleres årlig for å reflektere prisstigningen.

Etter dagens regelverk gis det som hovedregel fradrag med 18 prosent av kostnadene til godkjente Skattefunn-prosjekter. Dersom bedriftene defineres som SMB gis det derimot fradrag med 20 prosent av kostnadene. Departementet foreslår å innføre en felles sats på 19 prosent. FIN mener at en felles sats på 19 prosent vil forenkle regelverket, noe vi anser som positivt, men det vil medføre at store selskaper får mer i støtte på bekostning av SMB. En slik omfordelende endring vil være i strid med både hensikten med ordningen og hvor den har størst effekt. SMB bør etter vår mening beholde fradragsgrensen på 20 prosent.

Høringsforslaget lister opp en rekke forslag som vi kommenterer på. Last ned høringsinnspillet og les mer der.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: