Abelia

Innhold

Høringsinnspill inn lånebasert crowdfunding

Dette er høringsinnspill fra Abelia om långivers utlånsvirksomhet ved lånebasert crowdfunding.

Crowdfunding er et svar på manglende kapitaltilgang for små- og mellomstore bedrifter

Manglende kapitaltilgang, spesielt til oppstartsbedrifter og små- og mellomstore bedrifter, er adressert i NOU 2018:5 Kapital i omstillingens tid — Næringslivets tilgang til kapital.

Til tross for et relativt velfungerende norsk kapitalmarked, peker Kapitaltilgangsutvalget på at det er utfordringer både med låne- og egenkapital til bedrifter uten store faste tilganger og/eller kort historikk. Dette er typisk kunnskaps- og teknologibedrifter, hvor en stor del av verdiskapingen er knyttet til immaterielle verdier.

Crowdfundingplattformer har spesielt stort potensial til å finansiere denne gruppe bedrifter. I Storbritannia står crowdfunding nå for om lag 15 prosent av det totale lånemarkedet til små- og mellomstore bedrifter, og utlånsformen vokser nå sterkt over hele Europa, mens Norge foreløpig ligger lengst bak i Norden.

Abelia er derfor positive til høringsutkastet som foreslår å gjøre et unntak fra bestemmelsen om at utlån fra privatpersoner kun skal skje i enkeltstående tilfeller, dersom utlånet skjer via en crowdfundingplattform. Med dette fjernes en viktig hindring for utbredelsen av crowdfunding i Norge. Imidlertid anser vi utlånsbegrensningen på en million kroner som uhensiktsmessig. Dette forslaget om å innføre en utlånsgrens pr år på en million kroner for investorer på lånebaserte crowdfundingplattformer vil begrense det totale markedet og føre til at færre gode prosjekter gjennomføres, enn om grensen settes til 5 millioner, eller fjernes helt.

Abelia foreslår derfor følgende endring til høringsforslaget: At utlånsgrensen per år fjernes eller subsidiært økes til fem millioner kroner.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: