Godt forslag til stimuleringsordning for ideelle

Nyhet, Politisk sak, Ideell sektor

Publisert

#205

Kjartan Almenning

Kulturdepartementet har lagt frem forslag til forskrifter for stimuleringsordning for idrett og frivillighet. Abelia mener at forslagene i hovedsak er gode, og er fornøyde med at våre innspill er tatt hensyn til.

En tredel av ordningen fordeles gjennom samme beregningsmodell som for momskompensasjon, og er åpen for alle som har mottatt momskompensasjon i 2020, i tråd med Abelias innspill til ordningen høsten 2020. Dette gjør at betydelig flere organisasjoner vil kunne motta økonomiske stimuleringsmidler enn de organisasjonene som har fått kompensasjon i tidligere faser.

- Denne modellen vil i større grad treffe bredden av aktivitet i organisasjonslivet. På denne måten sikrer man at pengene kommer raskt ut og at de tas i bruk umiddelbart, til det beste for organisasjonene og for samfunnet, sier Kjartan Almenning, leder for ideell- og velferdspolitikk i Abelia.

Resten av ordningen, tilsvarende 500 millioner kroner, blir søknadsbasert. Her kan virksomhetene søke om tilskudd til blant annet utvikling av digitale tilbud og kompetansehevende tiltak, merkostnader knyttet til smittevern, og til å få kompensert bortfall av inntekter i forbindelse med arrangementer, aksjoner og lignende. Dette er også i tråd med Abelias anbefaling.

- Det viktige for Abelia er at den nye ordningen skal sikre og videreføre den ordinære aktiviteten som foregår i organisasjonene, tilpasset en situasjon med økt smittevern, opplæring i nye metoder og utvikling av digitale tilbud. Samtidig må dette komme flest mulig til gode, uten et for stort søknadsbyråkrati. Derfor bad vi om at midlene skulle være mest mulig fleksible, tillitsbaserte og uten et omfattende rapporteringsregime. Vi registrerer at dette i all hovedsak er fulgt opp i regjeringens forslag, sier Almenning.

Den nye ordningen er den tredje i rekken av midlertidige økonomiske ordninger for frivillige og ideelle organisasjoner som følge av covid-19-utbruddet. Abelia har vært kritisk til at de foregående kompensasjonsordningene i for stor grad vektla tapte inntekter fra arrangementsavvikling. Det medførte at en rekke organisasjoner som også har tapt inntekter som følge av myndighetenes smittevernstiltak, stod uten kompensasjon. Ser vi bort fra idrettslagene, var det kun i overkant av 10 prosent av Abelias medlemmer i ideell og frivillig sektor som opplevde at ordningene traff dem. – Nå er det viktig at organisasjonene er kjent med at den nye ordningen treffer bedre, sier Almenning.

I tillegg den brede ordningen for idrett og frivillighet er det opprettet en tilskuddsordning for publikumsarrangement på nasjonalt nivå og internasjonale arrangement. Dette er en viktig ordning for både idrettsbevegelsen og for et stort publikum.

- Samtidig er det flere uklarheter i forslaget til forskrift, og vi vil komme med innspill til hvordan vi kan tydeliggjøre hvorvidt viktige aktører og aktiviteter som er berørt av smittetiltakene, fortsatt vil kunne stå uten stimuleringsmidler. Jeg regner også med at det blir en diskusjon om størrelsen på ordningen, særlig om smittevernstiltakene opprettholdes i ukene som kommer, sier Almenning.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: