Abelia

Innhold

Vil ha "New Deal" for e-helse

Nyhet, Helse

Publisert

Nylig var administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia, administrerende direktør Kathrine Myhre i Norway Health Tech og leder for helse og bærekraft i Abelia, Tarje Bjørgum på besøk hos helse- og omsorgsminister Bent Høie for å diskutere innovasjon i helsetjenesten.

Nylig var administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia, administrerende direktør Kathrine Myhre i Norway Health Tech og leder for helse og bærekraft i Abelia, Tarje Bjørgum på besøk hos helse- og omsorgsminister Bent Høie for å diskutere innovasjon i helsetjenesten.

Det er behov for en helt ny tilnærming om vi skal lykkes med å realisere de digitale målsetningene for helsetjenesten.

Det var budskapet da Abelia og Norway Health Tech nylig møtte helse- og omsorgsminister Bent Høie og statssekretær Maria Jahrmann Bjerke for å diskutere strategi og veien videre.

– Innovasjon og digital omstilling av helse- og omsorgssektoren er avgjørende for å kunne realisere regjeringens visjon om pasientens helsetjeneste. Men da må gjennomføringen preges av innovasjon, effektivitet, konkurranse, sunn utålmodighet og samfunnsøkonomisk bærekraft, sier Tarje Bjørgum som er leder for helse og bærekraft i Abelia.

Må tenke annerledes

– Dagens modell leverer dessverre ikke godt nok på disse utfordringene. Samtidig opplever næringslivet og innovasjonsmiljøene at deres kompetanse, ressurser, løsninger og teknologi ikke utnyttes godt nok. Det er altfor mye som fremdeles blir gjort på gamlemåten ute i helsesektoren, sier han.

Abelia og Norway Health Tech tar derfor til orde for en "New Deal" for e-helse.

Les også: Brev om e-helse og mulighetsrommet for innovasjon fra Abelia og Norway Health Tech

– For å utnytte mulighetsrommet må vi tenke annerledes og etablere alternative arbeidsformer, sier Tarje Bjørgum.

– Uttrykket "New Deal" har vi hentet fra president Franklin D. Roosevelts reformprogram i USA på 1930-tallet for å avhjelpe den økonomiske krisen som herjet landet. Norge er i en annen tid og målestokk, men reformbehovet er stort. I vår reform må innovasjon og ny kunnskap bli bærende for arbeidet gjennom nye grep og mer strategisk styring, sier han.

Myndigheter styrer, næringslivet utfører

Både Abelia og Norway Health Tech mener uklare og sammenblandede roller hemmer og forsinker innovasjon og realisering av bærekraftige løsninger.

– Norge trenger derfor en handlingsregel for alle IKT-initiativ i helse- og omsorgssektoren, der rollene til aktørene tydeliggjøres og rendyrkes og kompetansen anvendes, sier administrerende direktør Kathrine Myhre i Norway Health Tech og utdyper:

  • Myndigheter skal utøve styring gjennom å formulere mål og strategier, rammebetingelser, standarder og krav.
  • Næringslivet skal bidra med kompetanse og teknologi, utforske løsningsrommene, designe og utvikle produkter, løsninger og tjenester som løser helsesektorens utfordringer og behov, og kommersialisere og skalere disse i et globalt marked.

– Digital omstilling av helse- og omsorgssektoren forutsetter også utstrakt deling av data. Det trengs en fleksibel grunnmur som sikrer at alle data om innbyggere lagres og gjøres tilgjengelig. Det må ikke bli en Berlinmur, men en grunnmur som skaper gode forutsetninger for innovasjon, konkurranse, fleksibilitet og samhandel, sier Bjørgum.

Han mener at det er en stor utfordring at de som tar beslutninger om nye helseinitiativer ikke har tilstrekkelig kjennskap til dynamikken som finnes ute i markedet. Nærings- og innovasjonsmiljøer er nærmest fraværende i offentlige utvalg, organer og prosjekter innen e-helse i Norge.

– Abelia har gitt uttrykk for sunn skepsis overfor planene om å sette i gang en serie nasjonale prosjekter, herunder Helseanalyseplattform, Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste, Nasjonal tjenesteleverandør og Helseplattformen Midt-Norge. Dette er store prosjekter og vi må sikre at de gir best mulig innovasjon for helsetjenesten før de settes ut i livet. Da må det bli et bedre samarbeid mellom næringslivet og offentlig sektor, sier han.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: