Statsbudsjettet 2022: Mer penger til sentralstyrt helseinnovasjon

Nyhet, Helse

Publisert

Helse er Norges største sektor, og med størst behov for innovasjon. Dessverre byr budsjettet på mer av det gamle, mener Abelia.

Regjeringen fikk i sommer sterk kritikk fra Riksrevisjonen for manglende resultater i ehelsepolitikken, og Helsedepartentet ble kritisert for gammeldags tilnærming til innovasjon i helsesektoren. I så måte er Høies avskjedsbudsjett ikke særlig offensivt.

Om Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol utnevnes til ny helseminister torsdag, må hun straks brette opp ermene. Her trengs nye koster. 

- Norge trenger en retningsendring og ny giv for innovasjon og teknologi i helse. Hvileskjær og sentralistiske løsninger må avløses av brukerdreven innovasjon, med tette koblinger til kunnskaps- og teknologimiljøene. Vi må ha mer testing, innovasjon og utprøving om vi skal lykkes med innovasjon i helse, sier Tarje Bjørgum, leder bærekraft og helse i Abelia. 

Regjeringen vil styrke arbeidet med digital samhandling i helse- og omsorgssektoren og foreslår totalt 204,2 millioner kroner til dette arbeidet i 2022. Videre foreslår regjeringen å styrke arbeidet med pasientens legemiddelliste med 57,9 millioner kroner. Det foreslås også å videreføre nasjonalt velferdsteknologiprogram i perioden 2022–2024, der formålet er å understøtte kommunene i deres arbeid med å integrere velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, med en samlet bevilging på 93 mill. kroner i 2022.

- Det er flott at det bevilges penger til økt digital samhandling og til pasientens legemiddelliste, det er i tråd med hva Abelia har bedt om og etterspurt. Men pengene må nyttes bedre, og vi må sikre en mer innovasjonsrettet digitalisering av helsesektoren., sier Bjørgum.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: