Sparer hver tredje krone på velferdsteknologi

Nyhet, Teknologi og digitalisering

Publisert

Håkon Haugli.

Abelia-sjef Håkon Haugli.

Velferdsteknologi som gir bedre helse, økt trivsel og store besparelser må ikke havne i skuffen. Dessverre er det nettopp det som synes å skje.

Eldrebølgen vil legge stort press på norske helsetjenester i årene fremover. SSB har anslått at antall årsverk i pleie- og omsorgstjenesten vil nær måtte fordobles frem til 2060.

Det betyr opptil 220.000 ansatte. Hvis levealderen øker vil behovet bli enda større.

Norske kommuner setter sin lit til at velferdsteknologi skal redusere behovet for flere varme hender. Det har ført til en lang rekke prosjekter og piloter over hele landet.

– Det er veldig mange pilotprosjekter. En stående spøk er at det er flere piloter i Kommune-Norge enn i SAS og Norwegian til sammen. Hvor skal de lande? spurte Kjersti Linneberg, prosjektleder for velferdsteknologi i Kongsberg-regionen på et arrangement nylig.

Sparer hver tredje krone

Tilsvarende frustrasjon finnes hos norske leverandører av velferdsteknologi. De opplever at løsninger som er testet ut i det vide og brede aldri skaleres opp.

- Resultatene fra pilotprosjektene er så gode at løsningene umiddelbart bør rulles ut over hele landet, fastslår Abelia-sjef Håkon Haugli.

Han viser blant annet til VIS-rapporten (Velferdsteknologi i sentrum) som er levert til Oslo kommune. Rapporten som omfatter bydelene St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Sagene og Grünerløkka viser at teknologien bidrar til at hver tredje krone brukt på pasienten spares inn. Dette skjer blant annet gjennom:

  • 34 prosent reduksjon i antall polikliniske konsultasjoner pr måned etter teknologien var tatt i bruk.
  • 18,6 prosent reduksjon i antall innleggelser og 33 prosent reduksjon i antall liggedøgn. Reduksjonen i bruk av sykehustjenester øker, jo lenger det er siden teknologien er tatt i bruk.
  • 34 prosent reduksjon i bruk av hjemmesykepleien etter 6 måneders bruk av teknologien.
  • 59,3 prosent reduksjon i pleiernes bruk av tid ute hos brukeren.

En annen rapport gjort av Ny Analyse for Telenor viser lignende utslag. Her anslås det at moderat bruk av velferdsteknologi kan redusere andelen personer på sykehjem fra 27 til 22 prosent i 2040. Det tilsvarer en innsparing på enorme 23 milliarder kroner årlig i forhold til dagens organisering.

Trenger nasjonal satsing

Han etterlyser at helseminister Bent Høie nå viser interesse for å ta i bruk løsningene. I stedet rapporterer Abelias medlemmer økt konkurranse fra de offentlige helseaktørene

- Velferdsteknologi som gir bedre helse, økt trivsel og samtidig gir store besparelser, må ikke havne i skuffen. Våre medlemmer rapporterer at de opplever økt press fra offentlige aktører som ser ut til å ville utvikle løsninger selv, fremfor å ta utprøvd teknologi i bruk. Det vil gi økte kostnader og flere byråkrater og samtidig hindre både utvikling av nye tjenester og en helsenæring med stort eksportpotensial, fastslår Haugli.

Abelia organiserer en rekke helseteknologibedrifter og klynger som Oslo Medtech, Oslo Cancer Cluster, Dignio, Hospital IT, CSAM og Pasientsky.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: