Abelia

Innhold

Norges nye milliardnæring inn i Abelia

Nyhet, Helse

Publisert

Oslo Cancer Cluster

Oslo Cancer Cluster er på vei til å utvikle en ny, norsk eksportnæring. Her har de besøk av elever fra Ullern videregående skole.

Norge er på vei til å bli fyrtårn for utvikling av kreftmedisiner. Det kan være starten på et stort, norsk helseeventyr.

For få uker siden meldte Kreftforeningen seg inn i Abelia. Nå har også den verdensledende forskningsklyngen Oslo Cancer Cluster meldt seg inn.

Klyngen består av en rekke bedrifter som er verdensledende på neste generasjon kreftbehanding, som blant annet tar i bruk immunforsvaret for å bekjempe sykdommen.

Oslo Cancer Clusters Ketil Widerberg tror medlemskapet i Abelia vil være med å løfte potensialet til helsenæringen i Norge. Abelia og NHO er i fellesskap i ferd med å løfte frem helse som et satsingsområde.

- Norge har i dag mange spennende enkeltmiljøer innen helse, men ingen av disse kan alene løfte frem helse som en fremtidsnæring. Medlemskapet i Abelia bidrar til å bygge en felles forståelse for dette, sier Widerberg. 

13. mai overrekker Abelia, NHO og andre nøkkelaktører den første utgaven av helsenæringens verdiskapingsanalyse til næringsminister Monica Mæland. Tidligere denne våren har også helseminister Bent Høie og den nyutnevnte e-helsedirektøren Christine Bergland deltatt i møte med næringen i Abelias regi.

- Verdiskapingsanalysen vil vise at Norge har flere svært spennende helsemiljøer som vi vil få mye glede av i årene fremover. Oslo Cancer Cluster er et av miljøene som leder an i denne utviklingen, og vi er svært fornøyd med å ha samlet flere av disse i Abelia, sier Tarje Bjørgum, fagsjef for helse i Abelia.

Ketil Widerberg i Oslo Cancer Cluster.

Nedenfor følger et intervju med Widerberg om potensialet til den norske helsenæringen: 

Hvilket potensial har Norge for å utvikle en stor og fremtidsrettet norsk helsenæring?

Norge er på vei til å bli fyrtårnet for utvikling av kreftmedisiner i Nord-Europa. Et eksempel er kreftmedisinen Xofigo, utviklet av norske Algeta som var det femte mest solgte legemiddelet lansert i 2013, og som omsetter for hundrevis av millioner i året.

I Oslo Cancer Cluster har vi i dag 20-25 oppstartselskaper som har ett eller flere produkter som alle er i ferd med å utvikle produkter med milliardpotensial.

Det er i dag 14 millioner mennesker som får kreft og 8,2 millioner som dør av kreft hvert år. WHO forventer økning på 72 prosent i krefttilfeller de neste 10 årene. Dette er et marked som allerede er enormt og vil vokse betydelig de neste årene. 

Hvilke rolle spiller nettverk og samarbeid – deriblant Oslo Cancer Clusters innmelding i Abelia – for å skape en norsk helsenæring?

Norge har i dag mange spennende enkeltmiljøer, men ingen av disse ser verdien av å bygge en helhetlig helsenæring. Abelia bidrar til at disse miljøene i felleskap får synliggjort nasjonalt hvor stor og viktig helsenæringen er.

Medlemskapet gjør også at vi bedre kan jobbe på tvers. En mulighet kan være å utnytte arbeidsløse geoanalytikere til å analysere gensekvensering.

Hva er Oslo Cancer Cluster – og hvordan hjelper dere til med å utvikle mer effektiv kreftbehandling?

Vi er en medlemsorganisasjon som samler verdikjeden i utvikling av ny kreftbehandling. Vår jobb er å være fødselshjelper og hjelpe til i overgangen mellom forskning og bedrift, og å koble bedriftene mot de globale verdikjedene.

Vi jobber også for å tiltrekke norsk kapital til Norge, og ser at oppkjøp fra internasjonale selskaper som Bayer bidrar til oppblomstring av aktivitet i Norge.

Hva er de mest kjente /beste eksemplene på bedrifter som er utviklet gjennom Oslo Cancer Cluster?

Klyngen har eksistert lenger enn den formelle organisasjonen. Photocure sprang ut av forskning ved Radiumhospitalet for 10 år siden. Nå har de rundt 70 ansatte, både i Norge, men også med egen salgsstyrke i Skandinavia og USA.

Algeta er et annet kjent eksempel, som ble kjøpt opp av Bayer. I dag er det økning, og flere hundre arbeidstagere i Norge,  i den delen av Bayer som jobber med denne teknologien.

Selskaper som Ultimovacs og Targovax jobber med unik teknologi for å bruke immunsystemet for å behandle kreft. Begge selskapene har rundt av 15-20 ansatte.

Mens Onkoimmunity er et softwareselskap som bruker algoritmer for å forstå hvilke personer som responderer på ulike behandlinger basert på analyse av gener. Dette er en helt ny innfallsvinkel, og selskapet ansetter løpende og har i dag 5-10 ansatte.

Hvordan bør norsk helsevesen se ut i 2025?

Norsk helsevesen kan da være et internasjonalt testlaboratorium for presisjonsmedisin, som tiltrekker seg både selskaper og stater fra hele verden.

Norge har unike helseregistere som gjør at vi kan analysere oss frem til hva som gir riktig behandling til riktig pasient til riktig tid.

Det vil kreve prioritering og at helsemyndighetene blir flinkere til å jobbe sammen med næringen for å utvikle nye løsninger.

Hvilken rolle ønsker Oslo Cancer Cluster å spille i utviklingen av fremtidens norske helseløsninger/miljøer?

Oslo Cancer Cluster er nå anerkjent som det ledende nordiske senteret for kreft innovasjon, og er på vei til å sette agendaen på området også i Europa. Vårt mål er å bli ledende i Europa og sammen med Boston i USA være dominerende for innovasjon på kreftområdet. Det er viktig å huske på at effekten av kreftbehandlingen endrer liv, noe som gjør at næringen har veldig stor samfunnsøkonomisk gevinst. Utviklingen av presisjonsmedisin vil være et område som øker gevinsten ytterligere ved at hver pasient får riktig medisin.

Les også: Tre fyrtårn for fremtidens helse

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: