Abelia

Innhold

  • Abelia
  • Bransjer
  • Helse
  • Løfter frem mobil helseteknologi

Løfter frem mobil helseteknologi

Nyhet, Teknologi og digitalisering, Helse

Publisert

FOTO: Espen Snipstad, LMI

Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol (bildet) og Torgeir Michalsen løfter frem mobil helseteknologi i et nytt representantforslag på Stortinget. Forslaget er inspirert av Abelias politikk på området.

- Vi er glade for at det på Stortinget tas initiativ til å fornye norske helsetjenester, sier Abelia-sjef Håkon Haugli.

"Det er på tide å utfordre tradisjonelle måter å levere helsetjenester på. Ny mobil helseteknologi kan sørge for bedre behandling og oppfølging av pasientene, samtidig som helsetjenesten sparer både tid og penger." 

Slik starter Arbeiderpartiets representantforslag til Stortinget der de ønsker fortgang i omstillingen av helsesektoren.  Denne omstillingen er helt nødvendig i møte med fremskrivninger om at hver tredje nordmann vil jobbe med helse- og omsorg i 2060, samtidig som skattebyrden kan øke helt opp mot 65 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå og produktivitetskommisjonen.

- Forslaget løfter frem nye løsninger og en helt nødvendig debatt om hvordan norske helsetjenester må se ut i årene fremover. Forhåpentligvis vil det bidra til bred tverrpolitisk oppslutning om behovet for å tenke nytt, sier Abelia-sjef Håkon Haugli.

Forslaget tar høyde for at næringslivet må bidra og kobles tettere på.

"Det er et sentralt poeng at Norge kommer tidlig på banen, både for å ta eierskap til utviklingen og for å utnytte potensialet som ligger her for norske bedrifter og norske arbeidsplasser", fastslås det i representantforslaget.   

For å oppnå dette fremmer Arbeiderpartiet tre forslag:

  • Stortinget ber regjeringen utarbeide en handlingsplan for implementering av mobil helseteknologi.
  • Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig tilrettelegge for bruk av nye verktøy og metoder for pasientkontakt, som en formalisert del av primær- og spesialisthelsetjenesten.
  • Stortinget ber regjeringen utarbeide en teknologinøytral finansieringsmodell som gir insentiver til bruk av ulike typer helseteknologi i helsetjenesten.

Høyre på gli?

Under NHOs arena-møte om Helse og velferd presenterte helseminister Bent Høie sitt syn på næringsutvikling.

Fagsjef helse i Abelia, Tarje Bjørgum viser til at Høie plasserte ansvaret for næringsutvikling på næringsministeren.

-  Et godt samspill mellom de offentlige helsetjenestene og næringslivet vil være avgjørende for å løse utfordringene fremover, understreker Bjørgum som regner med at også Høyre ser at mobil helseteknologi både vil gi bedre tjenester her hjemme og kunne bidra til utvikling av helse som norsk eksportnæring.

- Tone Trøen i Høyres utvalg for fremtidens omsorg trekker helt riktig frem at den største utfordringen fremover ikke er eldrebølgen, men de økte forventningene de eldre vil stille til helse- og omsorgstjenesten. Vi ser både Høyres uttalelser og forslaget fra Arbeiderpartiet som signaler om at mange på Stortinget ser potensialet i teknologi og erkjenner at helsesektoren trenger nytenkning, sier Bjørgum. 

Han peker på at i nær fremtid vil også et annet forslag om økt utnyttelse av dataene i norske helseregistre tas opp i Stortinget.

Kommende helse-arrangementer:

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: