Abelia

Innhold

Hinderløp for helsenæringen

Nyhet, Helse

Publisert

– Vi må løse fem store utfordringer for å skape en best mulig helsenæring, sier Tarje Bjørgum i Abelia.

Denne uka reiser helseminister Bent Høie på studietur til Toronto i Canada. Med seg på turen har han et utvalg bestående av blant annet Abelias Håkon Haugli og representanter fra SINTEF, Nyby, Dignio og Norway Health Tech.

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker at turen skal gi inspirasjon og et enda bedre utgangspunkt for arbeidet med stortingsmeldingen om helseindustrien, med spesielt fokus på helseteknologi.

Fem utfordringer for helsenæringen

Tarje Bjørgum, som er leder for helse og klima i Abelia, mener vi må løse oppgavene i helsetjenesten annerledes enn det vi gjør i dag.

– Hvis vi ikke gjør dette, blir ikke helse- og omsorgstjenesten bærekraftig. Endring vil skape vekst og nye arbeidsplasser, og gi mer verdi for flere til en lavere kostnad, sier Bjørgum.

Han forteller at det fortsatt er mange hindre, og trekker frem fem sentrale utfordringer for helsenæringen:

  1. Markedsutfordringen
  2. Rolleavklaringsutfordringen
  3. Helsedatautfordringen
  4. Infrastrukturutfordringen
  5. Kapitalutfordringen

1. Markedsutfordringen

– Vi ser ofte at vellykket forskning og gode pilotprosjekter ikke blir innlemmet i den daglige driften i helsetjenesten. Vi er i ferd med å utvikle "pilotsyke", sier Bjørgum.

Leder for helse og klima i Abelia, Tarje Bjørgum.

– Det er et stort problem for innovative teknologiselskaper som er avhengige av gode referanser. Den viktigste kunden for helse- og velferdsteknologi er offentlige virksomheter. Uten gode referanser herfra, blir det vanskeligere å nå ut i globale markeder. Vi mener derfor at det er behov for innovasjonskontrakter og -konkurranser for å stimulere til flere innovative offentlige anskaffelser, sier han.

2. Staten tar seg til rette

– Utfordring nummer to er uklare roller mellom offentlig og det privat sektor. Det blir lite ryddig når staten forstyrrer velfungerende markeder ved å både være lovgiver, regulator, innkjøper og konkurrerende aktør i markedet.

– Denne rolleblandingen gir ulike vilkår, og dermed kan stat og kommune ende med å spenne bein på teknologi- og kunnskapsbedriftene. Dermed forsvinner også innovasjonen og muligheter for næringsutvikling, sier Bjørgum.

3. Tilgang til helsedata

– Norge har spesielle fortrinn gjennom gode registre, biobanker og helseundersøkelser. Dette er av mange omtalt som det norske "gullet" for analyser, forskning og næringsutvikling.

Helsenæringens verdi

Menon Economics har utarbeidet rapporten "Helsenæringens verdi" som beskriver den norske helsenæringen.

Du kan laste ned rapporten her.

– Til tross for at disse fortrinnene har vært kjent lenge, har Norge kommet relativt kort i å realisere potensialet de utgjør. Sammen med den store datamengden som produseres fra smarttelefoner og sensorer, kan offentlige helsesystemer danne grunnlag for mange gode tjenester.

4. Infrastrukturutfordringen

Den norske helsetjenesten har en kompleks, fragmentert og til dels utdaterte IKT- infrastruktur. Bjørgum mener IKT er en kritisk faktor i pasientbehandlingen, og dermed vil manglende teknologisk samspill utgjøre en stadig større risiko.

– Lav fleksibilitet og sårbare systemer gjør at helsetjenesten i større grad driver med brannslukking og opprydding enn innovasjon og tjenesteutvikling. Det er liten grad av standardisering, og dette gjør IKT helsetjenesten svært mangelfull, sier han.

5. Kapitalutfordringen

Mangelen på kompetent kapital er en av de største hindrene for vekst i helsenæringen. Det går frem av en rapport som er utarbeidet av Menon Economics.

– Det er ikke meningen at myndighetene skal finansiere all næringsutvikling på helseområdet. Men de har en viktig oppgave med å legge til rette for mobilisering av privat kapital. Gode virkemidler og større samarbeid med næringslivet, vil gjøre at gründerbedrifter kan skalere opp og bli større – og dermed blir bedre i stand til å erobre internasjonale markeder, sier Bjørgum.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: