Abelia

Innhold

  • Abelia
  • Bransjer
  • Helse
  • Helsetoppmøte vil utslette pilotsyken

Helsetoppmøte vil utslette pilotsyken

Nyhet, Helse

Publisert

Leger og teknologer jobber tett sammen om bildestyrt diagnostikk og terapi på St. Olavs Hospital

– Det er et problem at nye spennende løsninger bare i liten grad settes i ordinær drift i helsetjenesten. Vi må utslette denne smittsomme "pilotsyken".

Det sier fagsjef for helse og klima i Abelia, Tarje Bjørgum.

– Myndighetene har diskutert forbedringer de siste 15 årene, og vi har ikke råd til å fortsette med tomprat. Vi trenger et lærende helsesystem og insentivbasert finansiering for å løse dette, sier han.

Bjørgum har ansvaret for Abelias topplederforum for helse og innovasjon. Denne uka møttes 15 personer fra virksomheter som hver og én representerer ulike ståsteder i Norges helse-økosystem. Alle har samme mål, nemlig å rydde den humpete veien fri for helsenæringen.

Bedre helse til lavere kostnad

– Næringslivet tar nå selv tak for å skape en helsetjeneste som gir mer verdi for flere, bidrar til bedre helse og til en lavere kostnad, sier Bjørgum.

I forumet deltar kompetente problemløsere fra hele spekteret av Abelias medlemsmasse, fra nytenkende gründerbedrifter, etablerte forskningsinstitutter, den digitale næringen, rådgivere, utdanning og næringsklynger.

Abelias topplederforum for helse og innovasjon

Disse deltok på møtet i Abelias topplederforum for helse og innovasjon 6. desember i Oslo:

Flemming Hegerstrøm, Hospital IT
Fredrik Gulowsen, NYBY
Elisabeth Sørvoll, Pasientsky
Kathrine Myhre, Norway Health Tech
Ketil Widerberg, Oslo Cancer Cluster
Kristil Erla Håland, Jodacare
Lars Dahle, Dignio
Lena Lundgreen, Microsoft
Loek Vredenberg, IBM
Ove Fredheim, Telenor
Marius Aabel, NoIsolation
Silje Aspholm Hole, Institutt for energiteknikk (IFE)
Randi Reinertsen, SINTEF
Stephen McAdam, DNV GL
Thomas Hoholm, Handelshøyskolen BI
Lillian Olsen, Halogen

– Velferdsstaten er i ubalanse. Helseutgiftene blir stadig større, med en økning på 20 prosent de siste fire årene til 326 milliarder kroner i 2016. Men viktigere er det at dagens organisering i liten grad er rigget for fremtidens krav, demografiske endringer og forventet økning i kroniske sykdommer. Forumet vil jobbe målrettet for å rydde floker av veien og bryte ned innovasjonshemmende siloer. Det er kritisk at endringer skjer raskt, sier Bjørgum.

Satser på helse

NHO og Abelias satsing på helse har gitt gode resultater.

– En viktig seier var Stortingets forslag om en egen helseindustrimelding. Sammen med resten av NHO-felleskapet er det fra før etablert en bred satsing for å bygge helsenæringen.

– Nå er utfordringen å fylle den nye stortingsmeldingen med relevant innhold slik at den bidrar til nye arbeidsplasser, effektivisering av helsetjenesten som samtidig gir bedre pasientbehandling, sier Bjørgum.

Verdibasert helse

Han mener at den politiske velviljen synes stor og at det nå er tverrpolitisk enighet om utvikling av helse som et viktig næringsben for Norge. Derimot synes veien til konkrete tiltak fortsatt å være lang.

– For eksempel er finansieringssystemene i helsetjenesten i liten grad rigget for nye og bedre måter å behandle pasientene på. Teknologien og kompetansen er her, det mangler bare tilrettelegging.

– Innovasjonsfrykten må vekk, og ny helseteknologi løftes frem. Helsenæringen må også posisjoneres i det politiske landskap. Forumet sikter mot å skape en felles kjøreplan for helsenæringen som løser opp i flokene og opptre som en omforent næringspolitisk aktør med prioriterte budskap og tiltak. I tillegg skal det være en viktig dialogarena med politiske beslutningstakere, sier Bjørgum.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: