Abelia

Innhold

Helsenæring med stort potensial

Nyhet, Teknologi og digitalisering, Helse

Publisert

Foto: Espen Snipstad, LMI

En bred allianse i NHO går nå i bresjen for å løse Norges helseutfordringer. - Det som er utfordringer for oss, er markedsmuligheter for dere, sa statsråd Bent Høie.

I 2060 kan hver tredje nordmann jobbe med helse- og omsorg, og skattebyrden øke helt opp mot 65 prosent. Det er bildet som tegnes opp av henholdsvis SSB og Produktivitetskommisjonen - om ikke noe gjøres. Nå går en rekke ledende interesseorganisasjoner som NHO, Abelia, NHO Service, Nelfo, Legemiddelindustrien og Norsk Industri i front for å finne ut hvordan utfordringene i fremtidens helse- og omsorgssektor kan løses.

Fredag møtte denne brede alliansen helseminister Bent Høie i regi av forumet "NHO Arena Helse og velferd", med ønske om smartere samarbeid mellom private og offentlige aktører.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener helsenæringen har mange forutsetninger til å bli en av de viktigste næringene fremover, både som verdiskaper og arbeidsgiver.

- Vi kan ikke bemanne oss ut av utfordringene. Men det som er utfordringer for oss, er markedsmuligheter for dere, sa statsråd Høie.

- Vi har behov for alle gode krefter. Et mangfold gir bedre tjenester og bedre kvalitet.

På spørsmål om hvem i regjeringen som har ansvaret for å koordinere næringsutviklingen innen helse, svarte Høie at det ligger hos næringsministeren.

- Fremtiden bygges på teknologi og helsedata

Abelia-sjef Håkon Haugli pekte i sin oppsummering på mulighetene i et annerledes helsevesen bygget på ny teknologi, mer presise medisiner og smartere involvering både av pasienter, pårørende og helsearbeidere.

- Fremtidens helseløsninger vil bygges på teknologi og bruk av helsedata. Det gir store muligheter for helsetjenestene og for at næringsaktører kan bidra, men krever strukturelle endringer og vilje til åpenhet og samspill. Alle er enige om resepten, nå må pasienten ta medisinen, sier Håkon Haugli.

Han trakk frem Oslo Medtech, Oslo Cancer Cluster, Arena Smart Care Cluster og Abelia-bedrifter som Telenor, Siemens Healthcare og Pasientsky som eksempler på premissgivere i denne utviklingen.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: