Abelia

Innhold

  • Abelia
  • Bransjer
  • Helse
  • - En lagseier for helsenæringen

- En lagseier for helsenæringen

Nyhet, Helse

Publisert

Stortingsbygningen i Oslo.

Næringskomiteen på Stortinget foreslår stortingsmelding om helseindustrien.

Det går frem av komiteens behandling av Industrimeldingen (Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende, Meld. St. 27 - 2026-2017).

De mener en slik stortingsmelding som minimum må adressere følgende punkter:

  • Utnytte Norges fortrinn og ha som mål at Norge blir ledende i Europa på e-helse innen 2025.
  • Et tydeligere innovasjonsmandat for hele helsesektoren og sørge for mer innovasjon i offentlige anskaffelser, slik at hjemmemarkedet styrkes.
  • Bedre tilrettelegging for kliniske studier og bruk av helseregistre.
  • Sørge for at forskningen når pasientene gjennom sterkere kultur og bedre insentiver for kommersialisering.
  • Styrke tilgangen til risikokapital.

Lagseier

– Dette er en lagseier for helsenæringen. Helseindustrien er Norges raskest voksende næring med 11 prosent omsetningsvekst i 2016. Den omsatte for 52 milliarder kroner og eksporterte for 21,5 milliarder kroner til et globalt marked som vokser med 5 prosent i året, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia.

Les også: Innstillingen fra Næringskomiteen på Stortinget

– Norge er svært godt rustet for å bygge en helseindustri med globalt potensial. Vi har avanserte biobanker og helseregistre, verdensledende medisinsk forskning og en befolkning med høy digital kompetanse. Det gjør at vi kan vi utnytte mulighetene til å skape nye jobber, redusere offentlige utgifter samtidig som vi gir folk bedre helse, sier Haugli.

Også innstillingen fra Næringskomiteen legger vekt på denne doble muligheten for Norge: På den ene siden kan næringen løse mange av våre helse- og omsorgsutfordringer de neste tiårene. På den andre siden kan helse bli en viktig næring med eksport til et globalt marked, mens inntekter fra andre store eksportnæringer avtar.

Vi har konkurransefortrinn

Helse- og velferdsteknologi ble trukket frem som et viktig satsingsområde allerede i næringsmeldingen til Stoltenberg II-regjeringen. Den meldingen ble imidlertid trukket tilbake da Solberg-regjeringen tok over.

I innstillingen fra Næringskomiteen legges det vekt på at Norge har konkurransefortrinn som bør utnyttes bedre, og at et sterkt offentlig helsevesen gjør det mulig å dele på kunnskap på en effektiv måte. Imidlertid mener komiteen at Norge mangler sterke industrilokomotiv - slik vi har innenfor andre bransjer der vi har lyktes.

Konkrete forslag

– I Norge bruker vi over 60.000 kr per innbygger på helse – det kan ikke bare bremses, men også reverseres ved å gjøre ting på en smartere måte. Derfor var vi skuffet da regjeringen la frem den opprinnelige industrimeldingen. Den inneholdt mange gode generelle tiltak, men var ikke konkret på hva som skulle til for å utløse potensialet i helsenæringen. Stortingets behandling innebærer en helt ny giv. Ikke bare ber Stortinget regjeringen om å fremme en særskilt helseindustrimelding – her går man også langt i å angi hva den skal inneholde. Dette er et fenomenalt gjennombrudd i arbeidet for å skape en ny vekstnæring for Norge, sier Haugli.

Han roser felles satsing fra hele NHO-felleskapet, som sammen med klyngene og de politiske partiene har jobbet målrettet over lang tid for å sette den norske helsenæringen på kartet.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: