Høring

Publisert

Høring fra Abelia: Forslag til selvdeklareringsordning for mobile helseapplikasjoner

Deklareringsordning for helseapper er neppe veien å gå.

Vi viser til høringsnotat om forslag til selvdeklarasjonsordning for mobile helseapplikasjoner, og takker for muligheten til å gi innspill. Abelia er NHOs landsforening for kunnskaps- og teknologibedrifter og representerer mer enn 1800 medlemsbedrifter innen forskning, kunnskap, teknologi og kreative virksomheter.

Høringsnotatet tar til orde for etablering av en selvdeklarasjonsordning for mobile helseapplikasjoner. Formålet er å gjøre det enklere for brukere å finne apper utviklet av "kvalitetsfokuserte produsenter". Direktoratet ber om høringsinstansenes syn på hvorvidt dette er en god ide, og eventuelt hvordan en slik ordning kan utformes.

Deklareringsordning for helseapper er neppe veien å gå.Tarje Bjørgum, leder for klima og helse i Abelia

Innledningsvis vil vi berømme direktoratet for et godt og balansert notat. Intensjonen bak forslaget er også god. Likevel er vi skeptisk til om en selvdeklarasjonsordning er riktig måte å adressere disse utfordringene på. Vi vil i stedet anbefale direktoratet å utforme en eller flere veiledere som dels kan understøtte eventuelle spørsmål fra utviklere og produsenter og som dels kan rådgi helsepersonell i å ta i bruk slike løsninger. Innføring av ny teknologi er også en god anledning til å se på regelverket på nytt, slik at også helsepersonell kan nyttiggjøre seg helseapplikasjoner utviklet for privatmarkedet.

Den digitale helserevolusjonen og behovet for å reorganisere en stadig mer kostnadskrevende sektor vil etter alle solemerker føre til at helsetjenesten vil se ganske annerledes ut kun få år frem i tid. Mange av oppgavene som i dag utføres av helsepersonell vil flyttes ut til brukere eller utføres ved hjelp av teknologi. Ulike former for digitale helseovervåkingssystemer vil tas i bruk i stor skala og data vil kobles på tvers av alle nivåer og mellom offentlige og private tilbydere. Vi viser for øvrig til arbeidet i regi av Digital agenda og betydningen av å tilgjengeliggjøre offentlige data som grunnlag for utvikling av dette markedet. Dette vil kunne føre til bedre og mer effektiv pasientbehandling. Brukerne vil også forvente at data fra personlige måleinstrumenter skal kunne brukes som grunnlag for offentlig behandling.

Vi er bare helt i starten av den digitale helserevolusjonen og det er vanskelig å skue konkret hvilken effekt og hvor raskt utvikling vil gå. Umiddelbart kan det virke overveldende med alle applikasjoner som tilbys, som også virker som en beveggrunn for direktoratets forslag. I omtalen av det såkalte nullalternativet – dvs ikke å iverksette noen tiltak – står for eksempel at alternativet til å ikke iverksette tiltak er at "privatpersoner overlates til seg selv, og til markedet for øvrig". All erfaring tilsier imidlertid at markedet finner gode løsninger på dette, og at for tidlig regulering må unngås. Ofte vil markedsaktører selv utvikle tillitsskapende ordninger nasjonalt eller gjennom globalt forankrede initiativ.

Når det gjelder behov for eventuell teknisk standardiseringsarbeid rundt utviklingen av helseapplikasjonsmarkedet forutsetter vi det henvises til Standard Norge som en nøytral og kompetent organisasjon med deltakelse fra alle berørte parter.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: