Høringsinnspill til rapport fra Helsedatautvalget

Her kan du laste ned Abelias høringsinnspill til rapport fra Helsedatautvalget.

Norsk økonomi står overfor betydelige utfordringer. Trenden innebærer at de offentlige utgiftene vil øke mer enn inntektene fra 2030. At vi lykkes med å få stadig mer ut av de ressursene vi bruker, er den viktigste drivkraften for å styrke vår konkurransekraft, sikre fremtidig verdiskapning og velferd.

Det er bred enighet om at helsedata representerer en stor og underutnyttet ressurs og at Norge har spesielle fortrinn bl.a. gjennom gode registre, biobanker og helseundersøkelser. Dette er av mange omtalt som det norske «gullet» for statistikk, helseanalyser, forskning, kvalitetsforbedring, planlegging og styring. Det gir også helt nye muligheter for innovasjon og næringsutvikling som må utnyttes. Til tross for at disse fortrinnene har vært kjent lenge, har vi kommet relativt kort i å utløse mulighetene.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: