Fremtidens helse

Hva skjer når morgendagens helsebrukere selv samler på helsedata og aktivt "shopper" forebyggende og helse-forbedrende tjenester?

Hva skjer når morgendagens helsebrukere selv samler på helsedata og aktivt "shopper" forebyggende og helse-forbedrende tjenester?

Hva skjer når morgendagens helsebrukere selv samler på helsedata og aktivt "shopper" forebyggende og helse-forbedrende tjenester?

Vi kun konturene av en fremtid der brukerne selv samler inn store mengder helsedata, som de selv kan sende til analyse hos de beste medisinske miljøene.

Samtidig ser vi at datamaskiner er i ferd med å stille mer treffsikre diagnoser enn leger på enkelte sykdommer. I fremtiden vil forskjellen bare øke. Der legene kun bruker noen få timer i uken på å holde seg oppdatert, svelger nå datamaskinene unna millioner av tidskriftsartikler og databaser over alle menneskets 12.000 kjente sykdommer på noen få minutter.

Fremover vil vi se stadig flere helseforbrukere - til forskjell fra pasienter - på jakt etter forebyggende og ytelsesforbedrende tjenester. 

Abelias perspektiv er i samsvar med - og utarbeidet i samarbeid med - våre medlemmer og innovative miljøer som Oslo Medtech og det forskningsdrevne senteret C3, Centre for connected care. 

Ingen av dagens helsestrategier tar inn over seg de endringene  som vil komme.

Tre prinsipper

Abelia bygger sin politikk på tre prinsipper: 

  • "Brukerne tar over". Helsevesenet mister monopolet på diagnoseverktøyene gjennom  omfattende rolleinnovasjoner. Nye applikasjoner gir helt nye muligheter for at enkeltmennesket  kan ta kontroll over egen helse og eget liv. Velferdsteknologi og smarte hus er eksempler.  Informasjonsstrømmen snur når pasienten produserer sine egne data. Det forventes eksponensiell vekst av nye tjenester og nedenfra-og-opp-dynamikk istedenfor tradisjonell og tung "big pharma".
  • "Fra tungvekts-IT til lettvekts-IT". Offentlige helsesystemer (f.eks. journalsystemer) må åpne for samhandling med tredjepartsaktører. Det må sikres åpne standarder, innlåsing må unngås. De tunge silosystemene utfordres raskt av lette skybaserte app'er og applikasjoner basert på mobiltelefoner, nettbrett, apper og sensorer. Digital innovasjon skjer i økende grad utenfor de tradisjonelle it-miljøene, med fagfolk og brukere i førersetet.
  • "Presisjonsmedisinering". Helsedata fra registre, befolkningsbaserte helseundersøkelser og biobanker er et vesentlig fortrinn for helseinnovasjon. Drevet frem av ny teknologi og nye  analysemetoder pågår en utvikling av persontilpasset medisinsk behandling, bl.a. basert på  pasientens egen genetikk. Denne utviklingen gi nye muligheter for forskning, planlegging og  folkehelsearbeid. Dette fortrinnet må utvikles ved å sørge for enkel og sikker tilgang til data til  helseindustrien.

Fire hindre må fjernes:

Dersom norsk helsevesen skal tilpasse seg den nye virkeligheten må følgende barrierer fjernes. 

  • Innovative offentlige innkjøp. Bestiller er fokusert på allerede kjente løsninger til lav pris. Lite fleksible innkjøpsprosesser gir ikke tilstrekkelig rom for innovasjon og utvikling.
  • Skepsis til privat helse. Helsenæringen ikke sett på som relevant samarbeidspartner verken fra offentlige helseaktører eller forskningsaktører. Det satses mye på helseforskning, men lite på kommersialisering og nye tjenester.
  • Utdaterte særløsninger. Helsesektoren i Norge er låst inne i et mangfold av utdaterte særløsninger som har dårlig interoperabilitet og brukervennlighet.
  • Staten tar seg til rette. Offentlig tjenesteyting hindrer fremveksten av kommersielle markeder. Mange IT-relaterte tjenester i helsesektoren trenger ikke utføres i offentlig regi.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: