Abelia

Innhold

Forskning kan skape norsk Silicon Valley

Nyhet, Forskning

Publisert

Alexandra Bech Gjørv.

Sintef-sjef Alexandra Bech Gjørv.

- Vi har vår mulighet nå, sier Sintef-sjef Alexandra Bech Gjørv

Klimaminister Vidar Helgesen vil gjøre Norge til et foregangsland, basert på norsk forskning og næringsutvikling. På FFAs årskonferanse 3. mai varslet han både en strategi for bioøkonomi og en stortingsmelding om sirkulær økonomi. 

Helgesen var tydelig på at kunnskap og forskning står sentralt i å realisere de politiske ambisjonene.

- Vi trenger kunskap om økosystemenes tåleevne, og forståelse av hvordan ulike drivkrefter virker sammen. Forskningsinstituttene blir en viktig del av det grønne skiftet, sier Helgesen.

Norges Silicon Valley?

Sintef-sjef Alexandra Bech Gjørv og Abelia-sjef Håkon Haugli var begge godt fornøyd med Helgesens ambisjoner. Men de legger lista for en vellykket omstilling høyere enn Helgesen.

- Silicon valley er bygget på offentlig finansiert forsvars- og romforskning. Vi har vår mulighet nå, fastslår Bech Gjørv.

Abelias Håkon Haugli trakk frem at myndighetene har to virkemidler for å skape dette i Norge; bevilgninger og innkjøp.

- Det gikk seks år fra USAs president John F. Kennedy snakket om månelandingen til de hadde en mann på månen. Dagens Silicon Valley er resultat av politiske ambisjoner og offentlige innkjøp, sier Haugli.

I dag setter det sine spor gjennom smarttelefonen på innerlomma, som styrer stadig mer av det vi gjør i hverdagen. Den har alene datakraft til å gjennomføre 120 millioner månelandinger.

- Smarttelefonen kaster om på verdikjedene. Men i Norge fører den paradoksalt nok til  debatter om taxi og ikke om presisjonsmedisin eller grønn innovasjon, fastslår Haugli.

Kunnskap nøkkelen for grønt skifte

Nøkkelen til å realisere noe slik i Norge, ligger i en storstilt satsing på kunnskap og næringsutvikling. Klimaminister Helgesen er tydelig på at det er nettopp det Norge trenger. 

- Myten om at Norge lider av mastersyke er knust. Andelen master- og doktorgradstudenter er lavere enn i land vi liker å sammenligne oss med, sier Helgesen.

Og legger til at det står spesielt dårlig til innenfor og naturvitenkapelige fag:

- Det er fag vi er helt avhengige av. Det gjør kunnskapsministeren til den kanskje viktigste klimaministeren i den norske regjeringen, sier Helgesen  - og sender dermed en tydelig pasning til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Samtidlig legger han vekt på at virkemidlene vi tar i bruk må skape næringsutvikling i Norge

- Den som er mest fornøyd med norsk elbilpolitikk er Elon Musk og Tesla. Vi må bygge videre på den kompetansen vi har og se på hva som stimulerer Norge, uttalte Helgesen.

Han setter sin lit til at ekspertutvalget om grønn konkurransekraft blir en viktig kilde til nye virkemidler som kan utløse Norges grønne potensial. Utvalget består av Idar Kreutzer og forhenværende klimakommisær i EU, danske Connie Hedegaard.

Helgesen gikk samtidig langt i å avfeie bekymringen om at anvendt forskning vil bli nedprioritert, i kjølvannet av produktivitetskommisjonens arbeid.

- Det jeg vil si om det, er at politikken og forvaltningens dynamikk tilsier at dere ikke skal være bekymret, uttalte Helgesen.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: